283381-0daa5075.jpeg
283381-0daa5075.jpeg
Danmarksdemokraterne

Lone Glarbo

Født 15/8/1965 i Vendsyssel - Gift - 3 børn - 8382 Hinnerup
Receptionist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Det skal man fordi sund fornuft er vigtigere end ideologi og kassetænkning. Der er behov for en helt almindelig mormor, med et helt almindeligt arbejde. Det skal man fordi jeg har mine meningers mod og fordi jeg kæmper for det jeg tror på, dog uden at jeg står fast, men er til fals for gode og saglige argumenter. Det skal man fordi jeg sætter pris på mine medmennesker, specielt ønsker jeg at hjælpe dem som har det svært, men som gerne vil gøre hvad de kan for at afhjælpe deres udfordringer. "Hvad kan jeg gøre for samfundet, og IKKE, hvad kan samfundet gøre for mig" :-)
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er fint at vi spiser mindre kød, men det er et valg som borgerne selv skal kunne træffe. Vi har rigeligt med bøffer i det her land.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Danmarksdemokraterne er vi meget klimabevidste, men vi ønsker ikke at klimapolitikken bliver erhvervsfjendsk. Vi skal bevare danske arbejdspladser, og vi er ret overbevidste om at vi producerer varer i Danmark, som er mindst lige så klimabevidste som i andre lande.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil øge grænsehandlen, og vi har afgifter og skatter nok i forvejen. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal motivere de unge danskere, ja jo alle, til at minimere rygning, ud fra en sundhedsmæssig vinkel.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er nødt til at styrke forsvaret, det viser krigen i Ukraine, jo med al tydelighed.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Danmarksdemokraterne har vi ikke noget imod, at nogle tjener mange penge, men det kan være uheldigt for sammenhængskraften i Danmark, hvis det fører til en alt for stor ulighed. Derfor skal vi også tage stilling til, hvordan vi bedst hjælper dem med de laveste indkomster, i den økonomiske krise vi står i lige nu.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker at give skattelettelser i bunden. Vi skal have set på afgifter og moms. Situationen er helt ekstraordinær og vi skal holde hånden under de svageste, men vi må ikke glemme, den meget store middelklasse. De bor måske i et mellemstort parcelhus, og har fået en stigning af energiregningen fra 16.000 til 60.000 kr. Derfor skal der ses på afgifter som giver alle en lettels... Læs mere

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Danmarksdemokraterne prioritere vi ældreplejen højt.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bor i Danmark, og vi prioriterer velfærden meget højt til dem som ikke kan klare sig selv, så det vil ikke medføre at andre velfærdsområder, med vores svageste borgere kommer til at "betale" for de ældres ekstra ressourcer.

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Derved undgår vi at skulle asylbehandle i Danmark, og måske fortryder de og vil ikke til DK alligevel.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have speedet op for den grønne omstilling, vind og sol.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal i højere grad have sidestillet fysisk sygdom med psykisk sygdom. Pengene skal ikke komme fra velfærdsområder, hvor andre borgere har samme behov for hjælp som de psykisk sårbare unge. Det er ikke enten eller, det er både og.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil arbejde for flere private vuggestuer, dagplejere og børnehaver. Mindre anlægsudgifter for kommunerne, mindre administration. Et supplement til det kommunale, ikke fordi vi ikke ønsker kommunale tilbud, men fordi de spiller hinanden bedre.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal måske spørge os selv om skolereformen er gået for vidt mht inklusion. Det er ikke enten eller, det er både og.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at vi hjælper dem som har behov for at vi holder hånden under dem. Det skal vi altid prioritere.

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker at bevare Arnepensionen. Vi ønsker ikke at skabe mere usikkerhed om pension. Lovmæssigt er betingelsen for Arnepensionen ikke nedslidning, men vi skal motivere til at dem som IKKE er nedslidte bliver længere på arbejdsmarkedet. Vi har brug for alle dem, som kan arbejde. Det grå guld er helt afgørende, for om vi har tilstrækkelig med arbejdskraft i fremtiden.

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi går overvejende til valg med et formål, at få Mette Frederiksen ud af Statsministeret. Mette Frederiksens håndering af minksagen skal undersøges til bunds. Det tog ikke mange dage at aflive alle mink i Danmark, men det tager op til 8 år at kompensere minkavlerne. Uanset hvad man synes om mink, så er det fuldstædig respektløst, den måde de er blevet behandlet på.

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er da helt klart!

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nedlukningen sidste gang viste sig jo at være ret overdrevet.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Såfremt det fortsat går den vej, som det er gået det sidste halve år, med en "svagere og svagere" corona, så nej. Sker der noget andet uventet, så skal der naturligvis handels ud fra det.

Der skal oprettes flere urørte naturnationalparker i Østjylland med vilde store dyr som heste og køer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil gerne, at så mange som muligt har adgang til naturen. Det var om noget en af de ting coronaen viste, at vi havde stor glæde af. Det er synd og skam at hegne store naturområder ind, med flere meter høje hegn. Dyrevelfærden skal være i orden, og jeg stiller spm ved om vi overhovedet kan tale om "vilde forhold" for dyrerne, der er jo hegn omkring og uden hegnet, så kan d... Læs mere

Der skal bygges en Kattegatbro over Samsø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Erhvervslivet i Østjylland, Nordjylland og Vestjylland efterspørger en "kortere" vej til hovedstaden og den vil være en fordel for konkurrenceevnen.

Det skal være lettere for kommunerne at give tilladelse til solceller og vindmøller, selvom det mange gange bliver mødt af kritik fra lokalbefolkningen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes at vindmøller og solceller giver rigtig god mening, hvis de eksempelvis placeres langs med motorvejene.

Flere videregående uddannelser i Aarhus skal flyttes til andre mindre provinsbyer for eksempel Randers eller Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have mulighed for at uddanne os i hele Danmark og ikke kun i de største byer.

Motorvej E45 skal udvides til seks spor på strækningen mellem Aarhus Nord og Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er voldsomme køer i morgen og eftermiddagstimerne.

Folketinget skal afsætte penge til at klimasikre udsatte kyst- og havnebyer som Randers, Grenaa, Aarhus og Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark har rigtig mange km. kyststrækning og det er en meget bekostelig affære og derfor mener jeg at det vil være nødvendigt med midler fra Folketinget.
CV

Politisk karriere (5)

Folketingskandidat, Østjyllands Storkreds

2022-d.d.

Byrådsmedlem, Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

2010-2021

Formand for Social- og Sundhedsudvalget

2014-2017

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Nfm Arbejdsmarkedsudvalget, Nfm det Særlige Børne- og Ungeudvalg

2018-2021

Byrådsmedlem gl. Hinnerup Kommune, medlem af Børn- og Skoleudvalget

2000-2005

Erhvervskarriere (4)

Receptionist

2022-06-01-d.d.

Optiker, Synoptik

2017-2022-05-31

Financial Manager, 2ig A/S

2002-2012

Skatterevisor

1994-03-01-2001-12-31

Uddannelse (3)

Professionsbachelor, Optikerhøjskolen i Randers, Optometrist

2013-2017

Kandidat, Handelshøjskolen i Århus, Revisor

1986-1992

Samfundfaglig student, Brønderslev Gymnasium

1981-1984

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

1314
Danmarksdemokraterne
35609
Kommunalvalg 2021

227
Venstre
5757
valgt ind
Kommunalvalg 2017

283
Venstre
8021
Folketingsvalg 2022
Danmarksdemokraterne
Personlige stemmer
1314
Partiet i alt
35609
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
227
Partiet i alt
5757
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
283
Partiet i alt
8021