261414-0bef25a5.jpeg
261414-0bef25a5.jpeg
partibogstav v
Venstre
Flemming Nørgaard
Født 30/1/1964 i Trige - Gift - 2 børn - 8860 Ulstrup
Politikommissær
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har en bred kommunalpolitisk erfaring kombineret med indsigt og viden fra mit job som politikommissær. Det udnytter jeg til at finde de løsninger, der virker. En satsning på børns første leveår er en satsning for livet, og det skal vi prioritere, og følge op af en kvalitetsbevidst skolegang. Det kæmper jeg også for landspolitisk, idet jeg sidder i KL´s børne- og undervisningsudvalg. På ældreområdet ser jeg to store udfordringer, hvor en stigende andel af vores ældre medborgere rammes af demens og ensomhed. Vi skal gøre det bedre på disse områder, og det koster penge. Vi har i nogle områder af vores kommune udviklet i vildskab med den konsekvens, at vi mangler dagtilbud, og i andre områder gør vi intet, så institutioner og skoler står halvtomme i disse områder.Det er på alle parametre en dårlig udvikling, og det skal vi ændre, så vi også skaber “vækst i Vest”.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger masser af penge på området, men indsatsen skal måske være mere konsekvent.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruge mange penge på området, og det skal vi også, men vi skal ikke forholdsmæssigt bruge flere.

Der bør udbydes flere parcelhusgrunde i Favrskov Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en skæv udvikling i Favrskov, og den kraftige vækst af boliger i den østlige del af kommunen betyder mangel på institutioner i området. Det er et problem, og derfor skal vi i øjeblikket ikke have travlt i disse områder. Til gengæld “sover” kommunen mht. udviklingen i øvrige dele af kommunen, hvor institutioner står halvtomme. Det er en dårlig udnyttelse, og derfor skulle... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg går ind for skattestop.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil generelt være en god ide med mere fysisk aktivitet, men jeg tvivler reelt på, at det vil koste penge.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det synes jeg ikke, at der er eksempler på.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror, at vi har et passende budget til genoptræning. På forslag fra Venstre har vi nu etableret sundhedscentre i alle vores hovedbyer. Det betyder nærhed i disse tilbud. Jeg har selv fået genoptrænet en knæskade, og det var en fin genoptræning.

Aarhus Letbane skal forlænges, så den også betjener Favrskov Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Favrskov Kommune skal i højere grad end i dag fokusere på udvikling af de mindre byer og landsbyer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bygges flere lejligheder og gerne i højden i Favrskov Kommunes større byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en passende grundskyld og skat, så jeg går ind for et generelt skattestop.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En klimaindsats koster penge, og hvis man er ideforladt, så skal pengene findes på andre områder. En kommunal økonomi er stor, og vi kan i den offentlige sektor sagtens finde et økonomisk råderum, således penge til klimaindsatsen ikke går ud over velfærden på andre områder.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må vi bare konstatere som situationen er i øjeblikket med ikke vestlig indvandring. Integration har to “ben”, hvor det ene “ben” handler om en indsats, hvor indvandre skal lære det danske sprog og danske værdier, og et andet “ben” handler om, hvorvidt indvandrene ønsker integration. Hvis ikke begge “ben” er med, så kommer indsatsen aldrig til at lykkes.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Omsorg koster penge, og det fortjener de ældre, og en betydelig forbedring koster flere penge. Derimod kan vi for få penge gøre noget ved ensomheden, som i min optik er en af de største udfordringer vi har. Frivillige kan være behjælpelige med denne opgave, og vi kan åbne op for skoler og daginstitutioner, der kan skabe “liv”. Vi skal i det hele taget gentænke vores ældreindsa... Læs mere

Favrskov Kommune har et tilfredsstillende serviceniveau, når det drejer sig om hjælp til handicappede og andre sårbare.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et område, hvor udgifterne de seneste år er steget voldsomt. Vi kunne sagtens bruge flere penge på området, men jeg synes vi har et nogenlunde tilfredsstillende niveau. Hvis området skal tilføres flere penge, må det gå fra andre velfærdsområder, og det mener jeg ikke vi skal.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at de skal bruges flere kommunalekroner på området, idet vi i forvejen har en høj normering, hvortil kommer at der fra Folketinget bevilges flere penge, der går til området. Dermed kommer der de facto flere penge på området. Jeg vil dog hejse et kvalitetsflag, da vi også skal sikre en ordentlig kvalitet, så alt handler ikke om normeringer.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved ikke om det vil forbedre serviceniveauet, men jeg går ind for det frie valg, så der er en reel valgmulighed.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke udnytte hver en kvadratmeter som de eksempelvis gør i Aarhus. Vi skal gøre det på vores måde og lave kvalitet i vores boligudbygning, så vil folk strømme til Favrskov.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bliver nødt til at investere i veje og infrastruktur, herunder også i cykelstier, hvor det giver mening. Da vejene for mange år siden blev anlagt var bilerne langt mindre, og de er mange steder for smalle. Også her skal der nytænkes, og vi kan en del steder gøre brug af cykelbaner i stedet for egentlig cykelstier. Det er sund fornuft, og det trænger vi til.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre meget for at få langtidsledige tilbage i job, men det handler mere om den rigtige indsats end til handler om flere penge til området. Vi har et bredt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder, hvor rigtig mange er socialt bevidste. Dem skal vi bruge i indsatsen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Favrskov er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, og det skal vi understøtte. Heldigvis er det også et område, hvor flere penge til området kun i begrænset omfang vil påvirke de øvrige områder. Det er ikke utænkeligt, at et stærkt og godt foreningsliv kan minimere vores nuværende sundhedsudgifter.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger et beskedent beløb på området, men lidt i samme “boldgade” så vil jeg bruge flere penge på naturoplevelser og foreningslivet. Jeg tror ikke, at Favrskov skal storsatse på kunst og koncerter, der tager vi turen til nogle af de store byer, der omkranser Favrskov.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg køber ikke præmissen om et enten eller på dette spørgsmål, da hjælp til de udfordrede børn og ville kunne hjælpe de øvrige elever. Vi skal være langt bedre til at skabe inkluderende miljøer på skolerne, og det bliver en vigtig opgave, så vi i fremtiden får en bedre skole for både de udfordrede og de øvrige elever.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil se en stor stigning i brugen el-biler, og derfor skal vi naturligvis også se på infrastruktur i forhold til opladning. Det er på høje tid.
CV

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Favrskov Kommune

2005-d.d.

Byrådsmedlem, Hvorslev Kommune

2001-2005

1. viceborgmester, Favrskov Kommune

2017-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Favrskov Kommune

2017-d.d.

Erhvervskarriere (1)

politikommissær, Østjyllands Politi

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Politiets Basisuddannelse, Politiskolen, Politibetjent

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

555
Venstre
5757
valgt ind
Kommunalvalg 2017

2010
Venstre
8021
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
555
Partiet i alt
5757
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
2010
Partiet i alt
8021
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Favrskov

partibogstav a

Socialdemokratiet

262424-6051afa7.jpeg
Nils Borring Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

35643-afe1d463.jpeg
Torben Christensen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

164593-2bcfa3fe.jpeg
Lars Storgaard Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

260759-e5b6f397.jpeg
Erling Høj Sørensen Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

227017-8c537b69.jpeg
Søren Frandsen Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

227912-277dc059.jpeg
Nicolai Wang Spidskandidat
partibogstav l

Samlingspartiet Favrskov

16084-6e6f56a3.jpeg
Bo Berger Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

164760-ba3e831f.jpeg
Mercedes Czank Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

261237-a628286f.jpeg
Birgit Liin Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

164392-d66f0a1d.jpeg
Thake Fogh Cordt Spidskandidat