262424-6051afa7.jpeg
262424-6051afa7.jpeg
partibogstav a
Socialdemokratiet
Nils Borring
Født 24/2/1959 i Viborg - Gift - 2 børn - 8450 Hammel
Borgmester
Hvorfor bør man stemme på dig?
Ved de seneste to valg har ca. hver fjerde vælger stemt personligt på mig. Og jeg har stor tiltro til vores vælgeres vurderingevne.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør udbydes flere parcelhusgrunde i Favrskov Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Aarhus Letbane skal forlænges, så den også betjener Favrskov Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Da der ikke er udsigt til økonomisk støtte fra Folketinget, så kan kommunen ikke løfte opgaven med at finde ca. 1,5 mia. kr.

Favrskov Kommune skal i højere grad end i dag fokusere på udvikling af de mindre byer og landsbyer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bygges flere lejligheder og gerne i højden i Favrskov Kommunes større byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Favrskov Kommune har et tilfredsstillende serviceniveau, når det drejer sig om hjælp til handicappede og andre sårbare.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er i mål med minimumsnormeringer om tilfører de penge, der er afsat fra Folketinget.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger i dag meget lidt til kultur og fritid.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi hjælper de udfordrede børn og har sat mange penge af til det. Den indsats må ikke gå ud over almenområdet.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (6)

Byrådsmedlem, Favrskov Kommune

2022-d.d.

Borgmester, Favrskov Kommune

2010-2021

Formand, Bevillingsnævnet

2010-d.d.

Formand for Økonomiudvalget, Favrskov Kommune

2010-2021

Byrådsmedlem, Favrskov Kommune

2007-2009

Byrådsmedlem, Hammel Kommune

1997-2007

Erhvervskarriere (2)

Borgmester, Favrskov Kommune

2010-d.d.

Lærer, Søndervangskolen i Hammel

1984-2009

Uddannelse (1)

Professionsbachelor, Aarhus Seminarium, Læreruddannet med linjefag i matematik og geografi

1979-1983

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

4722
Socialdemokratiet
9478
valgt ind
Kommunalvalg 2017

6657
Socialdemokratiet
11641
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
4722
Partiet i alt
9478
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
6657
Partiet i alt
11641
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Favrskov

partibogstav a

Socialdemokratiet

262424-6051afa7.jpeg
Nils Borring Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

35643-afe1d463.jpeg
Torben Christensen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

164593-2bcfa3fe.jpeg
Lars Storgaard Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

260759-e5b6f397.jpeg
Erling Høj Sørensen Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

227017-8c537b69.jpeg
Søren Frandsen Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

227912-277dc059.jpeg
Nicolai Wang Spidskandidat
partibogstav l

Samlingspartiet Favrskov

16084-6e6f56a3.jpeg
Bo Berger Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

164760-ba3e831f.jpeg
Mercedes Czank Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

261237-a628286f.jpeg
Birgit Liin Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

164392-d66f0a1d.jpeg
Thake Fogh Cordt Spidskandidat