50997-46d516a1.jpeg
50997-46d516a1.jpeg
partibogstav c
Det Konservative Folkeparti

Charlotte Green

Født 6/5/1974 - Gift - 2 børn - 8382 Hinnerup
Overlæge
Hvorfor bør man stemme på dig?
Et løft til sundhedsvæsnet, børn og ældre. Der er brug for forbedringer i vores sundhedsvæsen. Personalet er presset i en grad, der går ud over patienterne. Der er skal fokus på kerneopgaven, kvaliteten og omsorgen igen. Vi skal væk fra regnearkstyranniet. Patientens behov skal i centrum og opleve at de forskellige dele af væsnet taler sammen og skaber sammenhængende forløb. Mennesker med psykisk sygdom får i dag heller ikke den hjælp, der er har brug for. Det betyder, at nogle af vores allersvageste borgere lider. Psykisk sygdom rammer mange børn og unge, som oplever ganske urimelige ventetider. Det skal rettes op nu, for ingen bliver rask af en venteliste. En indsats kræver flere læger og andet personale, men også et meget bedre samarbejde mellem kommuner og regioner. En værdig omsorg for vores børn og ældre og væk med overflødige regler. Vores ældre skal have en god og værdig alderdom, så det vigtigt med en god, værdig pleje. Vores børn skal have en tryg barndom.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark behøver ikke flere nye afgifter. I stedet bør vi lade familierne selv bestemme, hvad de vil spise og finde andre veje til klimavenlig produktion, der ikke bare handler om at gøre det dyrere at være forbruger.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er indgået en aftale, hvor de største forurenere betaler mest. Det vil være bedre at beholde arbejdspladserne i Danmark, hvor vi kan regulere afgiften frem for at lægge arbejdspladserne et sted, hvor de forurener mere.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Undersøgelser viser, at prisen er den bedste måde til at undgå at børn og unge begynder at ryge.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark har en aftale med sine allierede om det, og vi bør holde vores aftaler.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark bruger allerede et forholdsvist stort beløb, og med krigen i Ukraine er der kommet et behov for at hjælpe flygtninge i Europa, som vi også bør prioritere.

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark er et af verdens mest lige samfund.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten i bunden og afgifter bør lettes. Det er en enkel måde at kompensere alle.

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ressourcerne til ældreplejen bør ikke findes ved at spare på andre områder. Udfordringen er, at det vil blive svært at skaffe personale i fremtiden og derfor er der brug for løsninger, der sikrer en værdig omsorg for vores ældre ved at få fjernet bureaukrati.

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udlændingepolitikken skal sikre, at vi har mulighed for at få arbejdskraft til landet, og vi skal sige velkommen til personer, der gerne vil deltage i det danske samfund. Personer, der viser, at de ikke ønsker det danske samfund, skal kunne afvises.

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en god ide, at asylansøgere får deres sag behandlet uden for landet, men det lader til, at Rwanda ikke er det rigtige valg med mindre, at vi kan sikre asylansøgerne en værdig behandling.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Atomkraft skal ikke afskrives som mulighed, men der bør forskes mere i det. Jeg ser det ikke som en aktuel mulighed at indføre det i Danmark.

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark skal gøre uafhængigt af russisk gas og olie, men det skal ske ved en udbygning af vedvarende energi frem for kul.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal tilføres langt flere ressourcer til psykisk sårbare unge, men pengene skal findes ved omprioritering, fx bedre beskæftigelse frem for sygehuse eller ældre.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede indført minimumsnormeringer, og der er ikke tilstrækkeligt arbejdskraft til at indføre dem i praksis, så flere penge vil ikke hjælpe. I stedet skal vi afbureaukratisere, så pædagogerne får mere tid hos børnene.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er væsentlig at alle unge uanset social baggrund får mulighed for at gennemføre en uddannelse. Vi får brug for uddannet arbejdskraft.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for en indsats overfor sårbare børn, men det bør ikke ske på bekostning af de øvrige elever, som det gør i dag. Det er væsentlig at staten prioritere flere midler til sårbare børn.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ventelister til psykiatrien er eksploderet, mens kontanthjælpen er blevet højere. Det er en forkert vej at gå. Vi bør prioritere at hjælpe dem, der har brug for det og ikke dem, der kan selv.

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Arnepensionen får folk på pension for tidligt. Nedslidte kan anvende seniorpension, der også er højere. Arnepensionen er ikke nødvendig og bør udfases, så dem, der har fået den, kan beholde den, men at den ikke gælder fremover.

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minkkommissionen skriver i deres rapport, at Statsministeren groft vildledte den danske befolkning, og at ordren var givet uden lovhjemmel.

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at holde samfundet åbent. Meget svækkede personer har stor risiko for at bukke under for infektionssygdomme, så de bør beskyttes med vaccination, men det gælder ikke kun for coronasygdom.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det lader til at samfundet kan holdes åbent, og så er der ingen grund til det. Testkrav vil ved nedlukning kunne være relevant for udvalgte grupper, fx personale på plejehjem.

Der skal oprettes flere urørte naturnationalparker i Østjylland med vilde store dyr som heste og køer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere natur er et gode, men selvfølgelig skal de indrettes, så der er plads og føde til dyrene, der skal leve der.

Der skal bygges en Kattegatbro over Samsø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være et kæmpe gode for Østjylland med tættere forbindelse til hovedstadsområdet, men broen skal konstrueres, så den tager hensyn til miljøet, blandt andet støj.

Det skal være lettere for kommunerne at give tilladelse til solceller og vindmøller, selvom det mange gange bliver mødt af kritik fra lokalbefolkningen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der skal gang i mere vind, skal reglerne være lettere at håndtere for kommunerne, for det tager for lang tid i dag. Men det er ikke løsningen at tvinge vind og sol ind i et lokalområde, i stedet skal reglerne om medbestemmelse, medeje og afkast gøres bedre for lokalbefolkningen

Flere videregående uddannelser i Aarhus skal flyttes til andre mindre provinsbyer for eksempel Randers eller Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede en aftale om udflytning, men det er endnu usikkert, om det har hjulpet. Jeg vil gerne afvente og se, om det virker, inden vi flytter flere. Der skal også være stabile faglige miljøer i uddannelserne, så alle uddannelser er gode og ligeværdige at tage.

Motorvej E45 skal udvides til seks spor på strækningen mellem Aarhus Nord og Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Folketinget skal afsætte penge til at klimasikre udsatte kyst- og havnebyer som Randers, Grenaa, Aarhus og Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en national opgave at hjælpe med klimasikringen, ikke blot en kommunal opgave.
CV

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Favrskov Kommune

2018-d.d.

Folketingskandidat, Østjyllands Storkreds

2018-d.d.

Byrådsmedlem

2006-2013

Amtsrådsmedlem

1998-2001

Erhvervskarriere (3)

Overlæge, Aarhus Universitetshospital

2022-06-01-d.d.

Overlæge, Styrelsen for Patientsikkerhed

2021-2022-05-01

Overlæge, Aarhus Universitetshospital

2015-2020

Uddannelse (3)

Master, Aarhus Universitet, Sundhedsantropologi

2017-2021

Ph.d, Aarhus Universitet, Medicin

2010-2014

Cand. med., Aarhus Universitet, Medicin

1994-2001

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

1299
Det Konservative Folkeparti
23637
valgt ind
Kommunalvalg 2021

717
Det Konservative Folkeparti
5653
Folketingsvalg 2019

2367
Det Konservative Folkeparti
28431
valgt ind
Kommunalvalg 2017

223
Det Konservative Folkeparti
1755
Folketingsvalg 2022
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1299
Partiet i alt
23637
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
717
Partiet i alt
5653
Folketingsvalg 2019
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
2367
Partiet i alt
28431
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
223
Partiet i alt
1755