260752-ff34dcac.jpeg
260752-ff34dcac.jpeg
partibogstav c
Det Konservative Folkeparti
Christina Kjærsgaard
Født 28/8/1969 i Randers - Gift - 3 børn - 8930 Randers NØ
Folkeskolelærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er din borgerlige konservative stemme i Randers Byråd og du kan finde mig som nr 2 på listen. Jeg vil arbejde for: - Et godt samarbejde i Randers byråd på tværs af store og små partier og lister, så vi får Randers Kommune til at fremstå samlet og attraktiv. - Folkeskolen skal bygge på høj faglighed og dannelse af livsduelige børn og unge. Vi skal have flere to-lærertimer i skolen, for vi ved, at det gavner alle børn. Håndværksfagene skal styrkes. - Jeg siger, “ja, tak” til en Østbroforbindelse og vil arbejde for, at vi får Ringboulevarden forlænget hurtigst muligt. - Værdig ældrepleje skal være vores varemærke. Vi skal gøre mere for ensomme ældre og demente borgere. - Jeg vil priortere, at vi får mere natur og grønne områder , som er velplejede. - Jeg vil være garant for, at vi fører en sund økonomisk politik i Randers Kommune, hvor der afdrages på gælden og skatten ikke sættes op, således at vi forbliver en attraktiv bosætningskommune for såvel unge familier og erhvervsdrivende.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det lykkes vil med i Randers Kommune

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med det økonomiske råderum der er i Randers Kommune, kan vi desværre ikke sætte skatten ned.

Kommunalpolitikerne bør prioritere cykelstier højere, end de hidtil har gjort – også selvom det går ud over andre trafikområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Cykelstier er vigtige for alle aldersgrupper og vi ved, at flere og flere anvender cyklen som transportmiddel. Men I Randers Kommune har vi et stort efterslæb ifht investering i infrastruktur og derfor er alle trafikområder vigtige i vores kommune.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ved, at bevægelse øger trivsel og livskvalitet og den generelle folkesundhed. Derfor er det for mig et vigtigt område.

Der bør bygges en ny folkeskole i Randers Syd eller Dronningborg – også selvom der så skal spares på andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En ny skole enten i Randers Syd eller Dronningborg kunne være fantastisk. MEN, som politiker skal man konstant prioritere andre borgeres skattekroner. De anlægsmidler vi har i Randers er begrænsede og derfor mener jeg, at vi har mere brug for at forbedre vores infrastruktur i form af en forlængelse af Ringboulevarden, færdiggørelse af Århusvej, flere cykelstier og en broforbind... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et velfungerende genoptræningsprogram i Randers Kommune, som borgerne udtrykker tilfredshed med.

Århusvej skal hurtigst muligt udvides til fire spor – også selvom andre trafikområder så får lavere prioritet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundlæggende mener jeg, at vi skal færdiggøre de vejprojekter, som vi har påbegyndt. Århusvej er et af disse projekter. Ved at få fire spor fjerner vi en såkaldt “flaskehals” fra Århusvej, og det vil få stor betydning for trafikafviklingen.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Randers Kommune bør prioritere Østbroen frem for Klimabroen i Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den langsigtede løsning for afvikling af trafik i Randers midtby er en Østbroforbindelse. En Østbroforbindelse vil fjerne tung trafik, støj, forurening og trængsel fra midtbyen. Østbroen fremtidssikrer infrastrukturen for hele Randers Kommune. En Østbro bliver derfor ikke udelukkende et projekt for indbyggere i Randers city, men derimod et projekt for HELE Randers Kommune! ... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Randers Kommune er langt på dette område sammenlignet med andre kommuner.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at flygtninge og indvandrer udgør et problem for lokalsamfundet.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Netop det har vi prioriteret i det seneste budget. Så flere midler er på vej til børnene i vores dagsinstitutioner.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg går ind for valgfrihed for den enkelte. Hvis den ældre borger kan få tilbudt bedre ydelser ved en privat aktør, så mener jeg, at den enkelte borger skal have valgfriheden til at vælge i alderdommen.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bygges meget i hele Randers Kommune og jeg mener ikke, at det er på bekostning af de grønne områder.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at vi som kommune kan være tilfredse med det niveau, vi har på fritids- og idrætsområdet. Det er et område, som vi har prioriteret de seneste år både ifht anlægsmidler og ifht bla. halleje-udgifterne for klubberne.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at vi har et rigt og varieret kulturudbud i Randers kommune, som vi kan være stolte af.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Randers Kommune har vi et godt serviceniveau på skoleområdet, det gælder på både almen- og specialområdet. Jeg mener ikke, at der er brug for at omfordele flere midler til specialområdet på bekostning af den almene folkeskole. Særligt udfordrede elever i almenskolen kan i min optik både være de bogligt stærke elever og de elever, som har trivsels- og/eller indlæringsvanskel... Læs mere

Der skal bygges flere lejligheder og gerne i højden i Randers Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bygges på livet løs i Randers Kommune. Og det er godt! Vi bør dog stoppe op og vurdere behovet ifht efterspørgsel, således at vi ikke ser mange halvtomme boligkomplekser.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør tilpasse vores P-pladser til den bilpark, som borgerne har. Dvs. i takt med at flere og flere borgere kører i el-drevne biler, så må og skal udbuddet af P-pladser med el-ladestandere ligeså udvides.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De langtidsledige skal have tilbudt jobs, således at de oplever det tilfredsstillende i, at være en del af arbejdsstyrken. Nytænkning på området kan være en vej. Vi skal ikke altid tro, at flere midler til et område fjerner eller løser de udfordringer, vi har i en kommune.
CV

Politisk karriere (3)

Byrådsmedlem, Randers Kommune

2021-d.d.

Medlem af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

2017-d.d.

Næstformand for Skole- og uddannelsesudvalget

2013-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Folkeskolelærer

Ukendt dato

Uddannelse (1)

BA Statskundskab og økonomi samt uddannet lærer, Aarhus Universitet og seminariet

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1067
Det Konservative Folkeparti
5580
valgt ind
Kommunalvalg 2017

498
Venstre
14113
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1067
Partiet i alt
5580
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
498
Partiet i alt
14113
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre

Andre kandidater i Randers

partibogstav a

Socialdemokratiet

261734-818ba6ff.jpeg
Torben Hansen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

261629-2d899ad4.jpeg
Mogens Nyholm Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

35550-41084669.jpeg
Daniel Madié Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

51877-a6be5a8f.jpeg
Lars Axel Nielsen Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261300-9e6cec6e.jpeg
Rosa Lykke Yde Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

partibogstav k

Kristendemokraterne

51038-b687eaca.jpeg
Nils-Erik Mulvad Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

227681-62a35f25.jpeg
Frank Nørgaard Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

262470-fa944422.jpeg
Claus Berggren Spidskandidat
partibogstav æ

Velfærdslisten

281926-24835be8.jpeg
Kasper Fuhr Christensen Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

279959-701f9269.jpeg
Frida Valbjørn Christensen Spidskandidat

Beboerlisten

17114-59c17a3d.jpeg
Bjarne Overmark Spidskandidat