261734-818ba6ff.jpeg
261734-818ba6ff.jpeg
partibogstav a
Socialdemokratiet
Torben Hansen
Født 11/9/1965 i Randers - Gift - 3 børn - 8920 Randers NV
Faglærer. Borgmester.
Hvorfor bør man stemme på dig?
Fordi Randers Kommune er i fremgang - og det skal fortsætte. Vores fællesskab er stærkt. Der er stærke tilbud på skoler, daginstitutioner, ældreområdet, socialområdet mm – og børnefamilierne søger til Randers Kommune. Beskæftigelsen er god – der flytter virksomheder til, eksisterende udvider – optimismen blomstrer. Det går godt og vi skal fortsætte den gode vej. Det vil jeg gerne stå i spidsen for. Miljø og natur: Vi skal være grønnere, renere og vildere. Vi skal have idræt og kultur med puls. Flere voksne i daginstitutionerne – glade børn der trives. Nærvær tryghed og forbedret sundhed skal være ledetråden for det gode ældreliv. Vi vil et stærkt politisk samarbejde og borgerinddragelse til gavn for fremdriften i hele Randers kommune – med respekt og ordentlighed i Byrådet. Vi skal styrke og udvikle folkeskolen. Den skaber sammenhæng og er helt afgørende for vore børn og unges fremtid. Trivslen skal op. En bæredygtig kommune med styr på miljø, klima, velfærd og økonomien.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integrationsområdet i Randers Kommune er velfungerende og økonomien er passende. Selvfølgelig kan tingene altid blive bedre - men jeg har stor respekt for det arbejde der laves - og den bedste vej til integration er tidlig indsats i daginstitutionerne, uddannelse og arbejde.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialområdet er økonomisk udfordret - men uanset det, så har vi som samfund en forpligtelse til at hjælpe vores socialt udsatte. Det vil kræve yderligere ressourcer de kommende år.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunalpolitikerne bør prioritere cykelstier højere, end de hidtil har gjort – også selvom det går ud over andre trafikområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den helt klare førsteprioritering når det gælder cykelstier er at etablere flere sikre skoleveje. Børnene først.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet er for mange afgørende for både fysisk og mental sundhed. Randers Kommune er med i "bevæg dig for livet" og bruger mange penge på idrætsfaciliteter. Vi skal have endnu flere med og også udnytte den fantastiske natur vi har i hele kommunen. Gåture i naturen er også fysisk aktivitet.

Der bør bygges en ny folkeskole i Randers Syd eller Dronningborg – også selvom der så skal spares på andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bliver behov for en folkeskole i Randers syd om nogle år. Det er altså ikke her og nu. Men det bliver ikke på bekostning af andre velfærdsområder og folkeskoler med ordentlige rammer er altså også velfærd.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lidt svær at blive klog på udgangspunktet for dette spørgsmål, men vi følger selvfølgelig lovgivningen og størrelsen på ydelser som dagpenge, kontanthjælp, førtidspension mm. er altså lovbestemte.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er afgørende for den enkeltes livskvalitet og skal derfor prioriteres højt. Efter et sygdomsforløb(langt eller kort) skal genoptræningen selvfølgelig være i top(også derfor vi har en træningshøjskole) - men at sætte det op mod forebyggelse er ikke korrekt. God genoptræning er også gode forebyggelse mod nye skader og sygdomsforløb.

Århusvej skal hurtigst muligt udvides til fire spor – også selvom andre trafikområder så får lavere prioritet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Århusvej er en prop og en udvidelse til 4 spor står meget højt på prioriteringslisten. En udvidelse af Århusvej - vil sammen med en aflastning af Randers Bro, vær en meget væsentlig lettelse i dagligdagen for de tusindvis af bilister der passerer hver dag. Det vil jeg arbejde for.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er absolut ikke nogen dans på roser at være ledig. Der er en meget kraftig regulering af dette område fra centralt hold på Christiansborg. Vi skal som kommune satse på bl.a. uddannelse - derfor har vi bl.a. afsat midler således at der kan uddannes flere til social- og sundhedsområdet. Det er ledige fra andre brancher der får mulighed for at uddanne sig til eksempelvis sund... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Randers Kommune bør prioritere Østbroen frem for Klimabroen i Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Randers By har flere store udfordringer, som Klimabroen hjælper med at løse. Randers Bro er for det første en flaskehals for trafikken på tværs af fjorden. Det påvirker hele vejnettet i Randers og skaber forsinkelser for trafikanterne. For det andet er byen truet af oversvømmelse. Og som noget tredje skaber klimabroen mulighed for byudvikling af midtbyen og de havnearealer, som... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klimaudfordringen er reel - og skal løses. Det kan Randers kommune selvsagt ikke alene, men vi skal gøre hvad vi kan i forhold til skovrejsning, vedvarende energi, affaldshåndtering mm. Det vil komme til at koste - men omkostningerne ved ikke at gøre noget er meget større.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Randers Kommune har en meget velfungerende integrationsindsats, men der findes også problemer i forhold til beskæftigelse, uddannelse mm. Dem skal vi løse de kommende år.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Medarbejderne i ældreplejen arbejder hver dag stenhårdt for vores ældre medborgere. Stor tak for det. Vi skal i den kommende tid fokusere på pårørendesamarbejde og rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, samt demens mm. Det koster.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal flere voksne til vores børn i daginstitutioner og skoler. Derfor har vi også fremrykket minimumsnormeringerne, således at vi hurtigere end forudsat på landsplan får flere voksne til vores børn - og dermed en tidligere indsats. Tidlig indsats er vigtigt - og det koster. Men det er en vigtig prioritering.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal altid være en balance mellem det grønne og byggerier. De kommende år vil vi også rejse mere skov - men en del af attraktionen ved eksempelvis nye boligbyggerier er grønne områder, lys, luft adgang til vandet mm. Derfor skal det grønne og vores fantastiske natur i hele kommunen selvfølgelig prioriteres ved byggerier.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele er vigtige - og vores veje trænger mange steder til at blive renoveret. Men vi skal også sørge for, at prioritere sikre skoleveje, som jo indebærer cykelstier.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langtidsledighed er skidt for den enkelte og vores fællesskab. Derfor skal der en forstærket og bred indsats indsats til for at hjælpe langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan bl.a. være uddannelse, særlig håndholdt indsats mm.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Breddeidrætten, foreningslivet og kulturen er limen i hverdagen – og skal derfor også styrkes. Hver eneste dag deltager tusindvis af børn, unge og voksne i aktiviteter, og de elsker det. Mange som ledere der udfører et meget stort arbejde. Derfor vil Socialdemokratiet styrke breddeidrætten, kultur og foreningslivet over hele kommunen. Afgørende for deltagelse, er nærhed og tilg... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur er en del af sammenhængskraften i Randers kommune og landet som helhed. Der skal ikke herske tvivl om, at Socialdemokratiet vil prioritere kunst og kultur højt. Det gør vi også i dag med Værket, teater, musikskole, kammerorkester, museer , bibliotek, amatørgrupper mm. Det netop vedtagne budget løser også nogle af de udfordringer der er inden for dette område. K... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en forkert modsætning i spørgsmålet. Vi skal prioritere alle børn - både dem er udfordrede og dem der ikke har de samme udfordringer.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den grønne omstilling er helt afgørende for vores fremtid. Der skal selvfølgelig være en sammenhæng mellem antal el-biler og p-pladser. De kommende år skal der etableres flere ladestandere, således at el-bilerne bliver mere attraktive. Men det nytter ikke at reservere en masse p-pladser til udelukkende elbiler, således at en masse bilister kører rundt i fossilbiler for at finde... Læs mere

Der skal bygges flere lejligheder og gerne i højden i Randers Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bygges flere boliger i Randers kommune. Ca. 600 om året for at følge med efterspørgslen. Flere bor alene, og befolkningstallet stiger. Der skal være lys, luft og grønne områder i forbindelse med boligerne. Der skal være forskellige boligtyper, både ejer, lejer og almene boliger. Nogle vil være i højden, nogle i byerne, nogle på landet og andre tæt/lav - men vi skal i... Læs mere
CV

Politisk karriere (5)

Borgmester, Randers Kommune

2018-d.d.

Byrådsmedlem

2014-d.d.

Folketingsmedlem, Randers Nordkredsen

2001-2015

1. Viceborgmester, Randers Kommune

1998-2001

Byrådsmedlem, Randers Kommune

1994-2001

Erhvervskarriere (1)

Faglærer, Tradium - Randers

1989-2001

Uddannelse (2)

Master of Public Administration, Aalborg Universitet

2015-2017

Lærer, Skive Seminarium

1985-1989

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

3949
Socialdemokratiet
17175
valgt ind
Kommunalvalg 2017

6719
Socialdemokratiet
20396
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
3949
Partiet i alt
17175
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
6719
Partiet i alt
20396
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Randers

partibogstav a

Socialdemokratiet

261734-818ba6ff.jpeg
Torben Hansen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

261629-2d899ad4.jpeg
Mogens Nyholm Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

35550-41084669.jpeg
Daniel Madié Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

51877-a6be5a8f.jpeg
Lars Axel Nielsen Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261300-9e6cec6e.jpeg
Rosa Lykke Yde Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

partibogstav k

Kristendemokraterne

51038-b687eaca.jpeg
Nils-Erik Mulvad Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

227681-62a35f25.jpeg
Frank Nørgaard Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

262470-fa944422.jpeg
Claus Berggren Spidskandidat
partibogstav æ

Velfærdslisten

281926-24835be8.jpeg
Kasper Fuhr Christensen Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

279959-701f9269.jpeg
Frida Valbjørn Christensen Spidskandidat

Beboerlisten

17114-59c17a3d.jpeg
Bjarne Overmark Spidskandidat