35550-41084669.jpeg
35550-41084669.jpeg
partibogstav c
Det Konservative Folkeparti
Daniel Madié
Født 9/4/1972 i Randers - Gift - 3 børn - 8920 Randers NV
Erhvervsdrivende, investor
Hvorfor bør man stemme på dig?
Se og læs om alle vores ideer og målsætninger - de kan du i vores valgmateriale -brochurer, hjemmesider og andre steder, og kom ud til vælgermøderne og hør os tale for Konservative stemmer :-)
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunalpolitikerne bør prioritere cykelstier højere, end de hidtil har gjort – også selvom det går ud over andre trafikområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Cykelstier er godt til bl.a at sikre vores skoleveje. på trafikområdet er der også andet der skal prioriteres, og som også giver en masse vigtig sikkerhed for alle der færdes i trafikken - gående , cyklister og bilister. Vi skal alle være der.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bygges en ny folkeskole i Randers Syd eller Dronningborg – også selvom der så skal spares på andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nybyggeri er altid utroligt godt og lækkert. Men der skal være penge til det. I Rds syd skal vi være opmærksomme på kapaciteten af kommunens institutioner, ikke kun skolen. Så vi holder øje, men lige nu er der gode skoler i Kristrup og Romalt der har fin plads til eleverne.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Århusvej skal hurtigst muligt udvides til fire spor – også selvom andre trafikområder så får lavere prioritet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med de spændende trafikløsninger der allerede nu ligger på bordet og er vedtaget af langt de fleste partier, da vil århusvej blive aflaste, så måske er udvidelsen af denne ikke første prioritet, det er broløsninger derimod. De løser en stor opgave i forhold til fremkommeligheden i Rds. E45 er også vigtig.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Randers Kommune bør prioritere Østbroen frem for Klimabroen i Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Østbroen vil ødelægge en masse arbejdspladser i Randers. Den vil gøre det meget svært for lystsejlerne. Den vil larme og støje i vores dejlige naturparkområde der strækker sig i store vidder ude i fjorden. . Klimabroen løser en række problematikker, og når de er løst, bliver det bedre at være Randers borger. Østbroen kan være god, når vi en gang har midlerne til at lave en tu... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Svært spørgsmål - det er meget svært sådan bare at sætte alle i samme bås. Danmark og Randers har stor glæde af mange af de gode mennesker der har valgt Danmark til, men som spørgsmålet stilles, så peger det i retning af, at man tænker på de store grupper der også findes, der modarbejder og ikke gider at leve i Danmark efter vores regler og normer.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal bygges flere lejligheder og gerne i højden i Randers Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal dog ske med øje for helheden, og herlighedsværdigen af vores smukke by. Men høje huse med p i kælderen er godt for mange ting, - klimabelastningen af byggeriet, og fortætningen af vores byer mv.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (3)

Byrådsmedlem, Randers Kommune

2010-d.d.

Medlem af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, Randers Kommune

2018-d.d.

Medlem af Udviklingsudvalget, Randers Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (5)

Ejer Co-founder Eastern Snow

2019-d.d.

Ledelseskonsulent, Banff People

2015-d.d.

Ejer, Madié

2002-d.d.

Managing Director, Netguide; Metrocomia Denmark A/S

1997-2002

Account manager, SystemForum

1995-1997

Uddannelse (2)

Master of Business Administration (MBA), Henley Management College

2001-2003

HD, Handelsskolen i Randers

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1195
Det Konservative Folkeparti
5580
valgt ind
Kommunalvalg 2017

741
Det Konservative Folkeparti
2206
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1195
Partiet i alt
5580
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
741
Partiet i alt
2206
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Randers

partibogstav a

Socialdemokratiet

261734-818ba6ff.jpeg
Torben Hansen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

261629-2d899ad4.jpeg
Mogens Nyholm Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

35550-41084669.jpeg
Daniel Madié Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

51877-a6be5a8f.jpeg
Lars Axel Nielsen Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261300-9e6cec6e.jpeg
Rosa Lykke Yde Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

partibogstav k

Kristendemokraterne

51038-b687eaca.jpeg
Nils-Erik Mulvad Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

227681-62a35f25.jpeg
Frank Nørgaard Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

262470-fa944422.jpeg
Claus Berggren Spidskandidat
partibogstav æ

Velfærdslisten

281926-24835be8.jpeg
Kasper Fuhr Christensen Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

279959-701f9269.jpeg
Frida Valbjørn Christensen Spidskandidat

Beboerlisten

17114-59c17a3d.jpeg
Bjarne Overmark Spidskandidat