261145-d5af8659.jpeg
261145-d5af8659.jpeg
partibogstav v
Venstre
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
Født 26/9/1968 i Grønfeld - Gift - 4 børn - 8400 Ebeltoft
Landmand & naturplejer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Investering i fællesskaber NATUR & KLIMA FOR ALLE * NEJ TAK til natur-nationalparker, og JA til at bevare og udvikle vores Nationalpark * grøn og oplyst dannelse i skolen * omtanke for ressourcerne = forbrug mindre DE VIGTIGSTE 1000 DAGE * fokuseret sundhedspleje * trygge og forskellige pasningsmuligheder * mulighed for pasning af egne børn ATTRAKTIVE SYDDJURS * bevare og udvikle alle vores skoler som kraftcentre * kort og effektiv byggesagsbehandling * mulighed for forskellige boformer * oplevelse af gæstfrihed og hjælpsomhed
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Der skal bygges flere solcelleparker i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er pt 4 solcelleparker på tegnebrædtet. Processen omkring dem vil give svar på om yderligere skal komme til

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Her er vi godt med og skal fortsat holde fokus

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere fokus på brug af frivillige

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke spare for at sænke skatten, men i øjeblikket hober der sig flere penge op i kommunekassen end nødvendigt. Nationale regler gør at pengene ikke kan bruges på øget velfærd. De kunne med fordel gives tilbage til borgerne

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et kontinuert sundhedsfokus. Det gælder i institutioner, skoler, idrætsforeninger, virksomheder mv

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mit indtryk er at kommunens genoptræningsenheder er velfungerende. Fokus på at bruge eksisterende træningsfaciliteter i haller og træningscentre.

Det er godt, at Syddjurs Kommune har ydet stor økonomisk støtte til Maltfabrikken i Ebeltoft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En stor satsning og en stor investering, som heldigvis viser sig at være til stor gavn og samtidig giver Syddjurs Kommune national opmærksomhed og synlighed

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skal indtænkes i hele kommunens virke

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle udgør en ressource. Potentialet indfries i samspil med omgivelserne - samfundet.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At tænke smart og kreativt er altid en opgave. Men kommunens ældrepleje er veldrevet.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Normeringen er løftet via kommunale og nationale midler. Vi forventer at opfylde normeringskravet rettidigt.

De store skoler har for få penge i forhold til de mindre skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fordelingen er pt. passende og jeg ønsker ro omkring skolernes økonomi

Der bør udstykkes flere sommerhusgrunde i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et landsplansdirektiv fra 2019 give nu mulighed for en række nye sommerhuse. Det er godt for turisterhvervet og følgeerhverv

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi mangler pt en privat aktør. Konkurrence og bevågenhed er til gavn for både pris og kvalitet

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Til tider en svær balance. Vi skal værne om vores natur og om muligt tage stort hensyn. Men der skal også være proportionalitet i afvejningen af hensyn.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan begge dele

Syddjurs Kommune skal aktivt arbejde for, at Kolindsund oversvømmes og bliver til en sø igen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal i så fald sker i et samarbejde med stedets landmænd og lodsejere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal have muligheden for at være en del af et arbejdsfællesskab

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fokus på samskabelse og frivillighed

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Til gavn for mange og et aktiv for kommunens branding

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rammesætning og planlægning med udgangspunkt i særligt udfordrede børn er til gavn for alle børn

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Naturlig udvikling når en større del af bilerne drives af el
CV

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

Medlem af Erhvevs og planudvalget, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

Næstformand, Udvalget for familie og institutioner, Syddjurs Kommune

2018-2021

Næstformand, Udvalget for natur, teknik og miljø, Syddjurs Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Landmand

Ukendt dato

Uddannelse (3)

Bachelor, VIA, Århus, Socialpædagog

2014-2017

Landbrugsteknikker, Århus, Husdyr

1994-1996

Landmand, Vejlby Landbrugsskole, Århus

1986-1996

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

402
Venstre
5743
valgt ind
Kommunalvalg 2017

218
Venstre
7238
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
402
Partiet i alt
5743
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
218
Partiet i alt
7238
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre

Andre kandidater i Syddjurs

partibogstav a

Socialdemokratiet

279998-eb11f31e.jpeg
Michael Stegger Jensen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

36195-16ce36e5.jpeg
Heine Skovbak Iversen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

262144-151d5bdc.jpeg
Tommy Bøgehøj Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

282665-b89e119e.jpeg
Bent Schouw Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261261-946f7cc6.jpeg
Kirstine Bille Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

35675-51723103.jpeg
Grethe Møgelvang Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

282278-977b4149.jpeg
Claus Wistoft Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

280074-0b686f7a.jpeg
Jesper Yde Knudsen Spidskandidat
partibogstav å

Alternativet

36058-a3072237.jpeg
Mette Refshauge Foged Spidskandidat