164707-5d5e7652.jpeg
164707-5d5e7652.jpeg
partibogstav i
Liberal Alliance
Jakob Ulrich Rixen
Født 16/6/1984 i Svendborg - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 8000 Aarhus C
Økonomikonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg elsker Aarhus – men drømmer samtidig om forandring – for Aarhus er endnu ikke perfekt. Flere skal kunne købe et hjem i byen – vi skal holde ”gryden” i kog, udstykke flere grunde til ejerboliger og tillade højere bygninger, hvorved vi kan udvide uden at miste nærheden i byen. Erhvervsvilkårene skal være i top – gode erhvervsvilkår er den vigtigste forudsætning for udvikling. Det er erhvervslivet, der sikrer byliv, arbejdspladser, økonomi og alsidige velfærdstilbud. Pengene trives bedst i virksomhederne og borgernes egne lommer. Færre skatter og afgifter, f.eks. skal dæknings- og udeserveringsafgifterne fjernes – og vi skal sikre en bedre prisfastsættelse af offentlige tilbud, så vi får fair konkurrence. Der skal være gode pasningsmuligheder, skoler og ældrepleje, hvilket bl.a. sikres gennem et bedre offentligt/privat samarbejde og mere alsidige tilbud, hvor pengene følger borgerne, det vil skabe konkurrence og udvikling.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan være i tvivl om, hvorvidt flere penge er løsningen – men ja, vi skal gøre langt mere for at få flygtninge og indvandrere integreret på det danske arbejdsmarked. Årsagerne til dette er åbenlyse – for det første vil det reducere omkostningerne til overførselsindkomster, for det andet vil det skabe mere livsglæde og et tættere tilhørsforhold til Danmark, for det tredje vil... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I min optik er de to vigtigste opgaver for velfærdssamfundet: 1. grunduddannelse til alle og 2. at tage hånd om dem, der ikke kan klare sig selv. Derudover har vi i Danmark valgt andre fornuftige områder som f.eks. børnepasning, sundhedsvæsenet og ældrepleje – områder, som vi også kan tillade os at fokusere på, da vi er et velstående samfund. De ovenstående fem områder skal vi ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja! Pengene har det bedst i borgernes egne lommer. Der findes ingen andre udover individet selv, der ved, hvad de får den største lykke ud af at bruge deres penge på – derfor skal langt færre midler forbi kommunekassen, før de får et produkt tilbage, som de måske ikke har gavn af. Derudover skal vi huske, at tid er penge – når staten eller kommunen vælger at opkræve alt for meg... Læs mere

Aarhus Festuge er blevet for finkulturel.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Aarhus festuge skal i endnu højere grad være en fest for den brede befolkning frem for den kulturelle elite. Det er dejligt, når der er fest og musik i Aarhus – det så jeg gerne, at vi fik endnu mere af, derfor skal vi arbejde for, at det bliver lettere for private restauratører at være en del af Aarhus festuge ved at opsætte telte og have udeservering, som vi f.eks. kender det... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der findes masser af private tilbud, hvor man har mulighed for fysisk aktivitet. Da vi har et velfungerende privat marked på dette område, vil jeg hellere bruge flere penge på dagtilbud, skoler og ældrepleje – eller skattelettelser, så flere får råd til at anvende de private tilbud.

Aarhus Byråd underprioriterer generelt oplandet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, byrådet er nødt til at prioritere i henhold til, hvor de gør mest muligt gavn for flest mulige borgere. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det ikke også er vigtigt at have fokus på oplandet – hvor vi i særdeleshed skal have skabt bedre vilkår for de yngste borgere i kommunen, flere daginstitutionspladser og bedre fysiske rammer i skolerne.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen bruger alt for mange ressourcer til at omfordele på tværs af ligusterhækkene eller til den kulturelle elite. Vi skal sikre gode muligheder for børnepasning, undervisning, ældrepleje og hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv – men der er ingen, absolut ingen grund til at pengene skal forbi kommunekassen for derefter at blive omfordelt til dem, der godt kan klare sig... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er essentielt, at kommunen står klar til at overtage genoptræningen, når borgerne har modtaget behandling. Det er denne del, som vi primært skal fokusere på. Naturligvis skal vi også fortsat sørge for, at informere borgerne om, hvordan de bedst forebygger sygdomme – men den kommunale forebyggelsesstrategi bærer desværre alt for ofte præg af formynderi, det skal vi væk fra –... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for mange er desværre lidt for kræsne, når de er jobsøgende – det vil være langt bedre for de jobsøgende, hvis man tager sig et midlertidigt job, mens man søger videre efter drømmejobbet, dette skal systemet i højere grad geares efter. Jeg havde selv en del år i restaurationsbranchen, før jeg fik et job, hvor jeg i højere grad kunne bruge min uddannelse – disse år ville jeg... Læs mere

Jeg er parat til at betale mere i skat for at give en økonomisk indsprøjtning til ældreområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen tvivl om, at vi skal tilbyde de ældre en langt bedre service. Vi husker alle dokumentaren om Else, som var dybt foruroligende – men flere penge er ikke i sig selv løsningen, det havde ikke været bedre for Else, hvis der havde været fem frem for fire, der kiggede på hende, mens hun hang i kranen – hun skulle aldrig have hængt i den kran! Vi har behov for mere konkur... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt sikkert! Det skal være billigere at eje sin egen bolig – derved vil flere få bedre mulighed for at købe deres egen bolig, undgå høje lejeudgifter og akkumulere opsparing i deres mursten – en opsparing, der generelt vil blive langt bedre forrentet her frem for alle andre steder. Hvis man virkelig ønsker at mindske den økonomisk ulighed i Danmark, burde alle partier arbejde ... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal CO2-udledningen nedbringes – men klimadebatten er i høj grad præget af famlen i blinde og lommefilosofiske overbevisninger om, at vi skal fjerne de ting, som en del i forvejen ikke bryder sig om – f.eks. biler. Men vi redder ikke klimaet ved at sætte væksten i stå og gennemføre dyre og ineffektive initiativer. Vækst er forudsætningen for en egentlig omstilling... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores integration er desværre alt for mangelfuld – hvilket gør det svært for flygtninge og indvandrere at komme ind på arbejdsmarkedet. Dette skal vi gøre bedre – for de udgør en kæmpe ressource, som vi desværre kun i ringe grad får bragt i spil.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja – flere penge løser intet alene. Der er behov for en kulturændring i ældreplejen – og denne skaber vi bedst ved at sikre øget konkurrence på området. Jeg vil ikke udelukke, at vi også skal afsætte flere midler til området – men Else havde ikke fået det bedre af, at der var fem frem for fire, der kiggede på hende, mens hun hang i kranen. Problemet er, at hun hang i kranen – d... Læs mere

Letbanen i Aarhus skal udvides.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Letbanen er en dyr og ineffektiv løsning, som naturligvis ikke skal udvides. Vi skal i stedet fokusere på at forbedre busdriften og infrastrukturen i Aarhus. På de store veje, skal det undersøges, hvorvidt etableringen af BRT-busser evt. er den bedste løsning. Derudover skal vi fortsat være åbne overfor alternative private tilbud, som f.eks. udlejningscykler og –løbehjul.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børnepasning er en af de absolut vigtigste kernevelfærdsopgaver – derfor skal vi naturligvis prioritere flere midler til området. Det er vigtigt, at midlerne bliver delt ud til børnehusene, da det er de ansatte og ledelserne i de enkelte børnehuse, der bedst ved, hvordan de hæver kvaliteten i netop deres børnehus. Derudover skal vi have etableret flere daginstitutionspladser i ... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har behov for mere konkurrence på ældreområdet, hvor pengene altid skal følge borgerne – dette vil udfordre kulturen på alle institutionerne og hæve niveauet.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grønne områder er naturligvis vigtige, og vi skal værne om de parker, som vi har – men vi har brug for, at der bliver etableret langt flere ejerboliger i Aarhus, da alt for mange desværre finder sig nødsaget til at forlade byen, når de er færdige med deres studier. Vi skal fremadrettet tænke nyt ved f.eks. at få etableret offentligt tilgængelige grønne arealer på toppen af park... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal både renovere kommunens eksisterende veje, etablere nye og bredere veje, så vi får en bedre infrastruktur – og udvide byens cykelstier. Der er ingen tvivl om, at elcykler – i særdeleshed elladcykel – har revolutioneret transportmulighederne i Aarhus, hvilket har gjort livet lettere for mange børnefamilier. Ladcyklerne er supersmarte, men de fylder også en del på cykelst... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, vi skal blive bedre til at stille krav til de langtidsledige i forhold til, at de tager et job, som de har kvalifikationerne til at bestride. Gennem dette måske midlertidige job, vil de udvikle nogle kompetencer, der gør dem i stand til evt. at søge videre. Vi skal derimod bruge flere penge på at forbedre erhvervsvilkårene ved at fjerne væksthæmmende afgifter – ved at sikr... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er klart, at vi skal afsætte flere midler til idrætsområdet i takt med, at indbyggertallet stiger – men jeg mener ikke, at dette bør ske på bekostning af f.eks. dagtilbuds-, skole-, ældre- eller socialområdet. Idrætsområdet er et af de områder, hvor der også eksisterer mange alternative tilbud på det private marked, derfor mener jeg, at vi i højere grad bør fokusere på nogl... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, kommunens primære opgave er at sikre kernevelfærden. Jeg så langt hellere, at vi brugte flere penge på dagtilbud, skoler og ældrepleje. Hvis vi får skabt bedre vilkår for de private erhvervsdrivende og i særdeleshed restauratørerne ved at fjerne dæknings- og udeserveringsafgiften – og være mere fleksible i forhold til udskænkning på offentlige arealer, som vi f.eks. kender... Læs mere

Der bliver generelt bygget for tæt og for højt i den centrale del af Aarhus.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for mange flytter desværre væk fra Aarhus, når de er færdige med at studere, startet på arbejdsmarkedet og skal til at stifte familie. Én af årsagerne til dette er manglen på ejerboliger indenfor Ringvejen – og i særdeleshed indenfor Ringgaden. Vi skal holde ”gryden” i kog, udstykke flere grunde til ejerboliger og tillade højere bygninger, hvorved vi kan udvide uden at mist... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre, at der altid bliver taget udgangspunkt i den enkelte elevs læringspotentiale – alle skal udfordres på det niveau, hvor de befinder sig. Vi forsøger at inkludere alt for mange børn i folkeskolen, der har behov for specialpædagogiske hensyn – og det går ud over alle eleverne, også de dygtigste. Vi skal ikke være bange for at bruge specialtilbuddene – da der er mang... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej! Det er helt fint, hvis private firmaer ønsker at opsætte flere ladestandere i byen, men pladserne skal naturligvis ikke reserveres til elbilerne – det skal være lettere for alle at finde parkering, og elbilerne dækker ikke alles kørselsbehov, derudover er de forbeholdt relativt velhavende borgere. Alle skal have mulighed for at parkere i Aarhus. Jeg så gerne, at vi fik udb... Læs mere
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionens økonomi er opbygget i forskellige siloer, hvorved flere penge til den kollektive trafik – heldigvis – ikke kan tages fra sundhedsområdet. Jeg så gerne, at regionen fuldstændigt droppede kulturstøtten – det er et latterligt lavt beløb, ca. 20 mio. kr., og en opgave, der er bedre løst tættere på borgerne i kommunerne. Disse midler kan man sagtens bruge på at forbedre de... Læs mere

Det er en god idé at samle behandlinger på bestemte sygehuse, selvom nogle får længere vej.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kvaliteten af behandlingerne er blevet langt bedre ved, at de er blevet samlet på nogle færre store sygehuse. Det er også en fordel, at nogle af de mere simple indgreb er blevet flyttet til nogle få store sygehuse, da de er bedre rustet til at løfte opgaven i tilfælde af komplikationer.

Det har været en god idé at nedlægge busruter i Region Midtjylland.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have færre regionale busruter. Det vil give langt mere mening for passagerne, hvis den regionale busdrift fokuserede på flere og hurtigere afgange mellem nogle knudepunkter i de største af regionens byer. Ved disse knudepunkter bør man sikre, at passagerne let kan skifte til kommunale busruter, GoMore, udlejningscykler, udlejningsløbehjul, taxi, tog og andre transportfo... Læs mere

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være frit uddannelsesvalg i Danmark – men gymnasierne bør fokusere mere på dem, der gerne vil tage en videregående uddannelse – det skal med andre ord ikke være en politisk målsætning, at så mange som muligt skal tage en gymnasial uddannelse. Som politikere skal vi ikke direkte påvirke de unges valg af uddannelse, men det vil være gavnligt for de unge, såvel som fremti... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Privathospitalerne er en essentiel del af løsningen på fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet. Når der af den ene, anden eller tredje årsag opstår lange ventetider i det offentlige sundhedsvæsen, er privathospitalerne er god, billig og fleksibel løsning i forhold til pukkelafvikling. Derudover er den smule konkurrence, som privathospitalerne skaber med til at sikre en fortsa... Læs mere

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen bør slet ikke beskæftige sig med kultur. På nuværende tidspunkt opkræver regionen et kommunalt udviklingsbidrag på 115 kr. pr. indbygger i Region Midt. Da kulturområdet er en kommunal og ikke regional opgave, foreslår Liberal Alliance, at dette bidrag fra 2023 sænkes med 13,5 kr. pr. indbygger, svarende til de 17,9 mio. kr., som kulturområdet i Region Midt blev opgjort... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede blevet kortlagt mange arealer med forurenet jord eller grundvand – derfor bør vi ikke bruge flere penge på at undersøge yderligere områder, før vi har fået løst de allerede kendte udfordringer. Nogle borgere oplever desværre, at det kan være svært at sælge en grund, som regionen har stemplet som værende forurenet – de bliver nærmest stavnbundet. Derfor bør midle... Læs mere

Der skal bygges mere letbane med penge fra Region Midtjylland.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej – Letbanen skal ikke udbygges yderligere, hverken for kommunale eller regionale midler. Det er ufatteligt dyrt at anlægge mere Letbane, endvidere har driften af Letbanen også vist sig at være alt for dyr – hvilket har haft en negativ påvirkning af den kollektive transport både i og udenfor Aarhus. Borgerne udenfor Aarhus skal ikke betale prisen for en dyr og dårlig løsning ... Læs mere

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kunne være en rigtig god idé, hvis man indførte et symbolsk beløb for at besøge lægen f.eks. 130 kr. pr. besøg, da det vil frasortere dem, der blot går til lægen for at få en snak, og som ikke har nogle lægelige udfordringer. Derudover ville det give god mening, hvis man indførte et gebyr, hvis man uden forudgående afbud ikke møder op til en konsultation eller operation – d... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er klart, at opfølgende behandlinger og prøvetagning skal ske så tæt på borgerne som overhovedet muligt. De ting, der kan gøres digitalt, bør i høj grad flyttes hertil. Men de ovenstående ting må aldrig kompromittere specialiseringen på de enkelte hospitaler – specialiseringen er nødvendig, så vi kan gennemføre flere og bedre behandlinger. Ja, der er blevet længere til hosp... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt mener jeg ikke, at man bør tilstræbe resultatlighed – men lige præcist i sundhedsvæsenet, er det yderst vigtigt, at alle modtager den behandling, som de har behov for. Målet er ens for alle – patienterne skal gerne blive raske, eller have færrest mulige gener pga. af deres sygdom. Dette kræver, at vi behandler folk forskelligt – og der er behov for en ekstra indsats i ... Læs mere

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker frit gymnasievalg! Regionsrådet har gennem den forgange periode desværre indført nogle meget stramme kapacitetsbegrænsninger af de almene gymnasier i Aarhus området, hvilket har medført nogle yderst uheldige konsekvenser for borgerne i Aarhus og de omkringliggende kommuner, hvor alt for få elever får opfyldt deres førsteprioritet – i Aarhus er det på nuværende tidspun... Læs mere

Det har generelt været en gevinst at bygge supersygehuse ved Aarhus og Herning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det har været en god idé at samle behandlingerne på nogle færre matrikler. Det har været med til at forbedre kvaliteten af behandlingerne samtidig med, at det har gjort det lettere at løfte opgaven i forbindelse med komplikationer, hvilket er med til at øge patientsikkerheden. Endeligt har supersygehusene ved Aarhus og Herning mulighed for at varetage nogle af de højtspecia... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør udlicitere langt mere, end vi gør i dag. Når man medregner det hele, er de private virksomheder meget konkurrencedygtige på både pris og kvalitet – i forhold til rengøringsopgaven på Skejby-delen af AUH, vurderer administrationen endda, at den private leverandør kan løse rengøringsopgaven 13 mio. kr. billigere i forhold til, hvis hospitalet selv overtog opgaven. Selv hvi... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede blevet kortlagt mange arealer med forurenet jord eller grundvand – derfor bør vi ikke bruge flere penge på at undersøge yderligere områder, før vi har fået løst de allerede kendte udfordringer. Nogle borgere oplever desværre, at det kan være svært at sælge en grund, som regionen har stemplet som værende forurenet – de bliver nærmest stavnbundet. Derfor bør midle... Læs mere

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kunne være en rigtig god idé, hvis man indførte et symbolsk beløb for at besøge lægen f.eks. 130 kr. pr. besøg, da det vil frasortere dem, der blot går til lægen for at få en snak og som ikke har nogle lægelige udfordringer. Derudover ville det give god mening, hvis man indførte et gebyr, hvis man uden forudgående afbud ikke møder op til en konsultation eller operation – de... Læs mere

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ville skabe langt bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, hvis man fik det lagt ud til kommunerne og staten. På nuværende tidspunkt eksisterer der desværre en unødvendig kassetænkning – alle pengene kommer trods alt fra skatteyderne – regionerne kæmper for at få patienterne udskrevet hurtigst muligt, da det er kommunerne, der står med udgifterne før og efter den egentlige behan... Læs mere

Det er i orden, at der er relativt stor forskel på, hvor hurtigt ambulancerne er fremme i landområderne i forhold til i byerne ved livstruende kørsler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er helt naturligt, at der er flest ambulancer der, hvor der bor flest mennesker – derudover har de oftere en kortere transportafstand end i landområderne. Vi skal naturligvis sikre en hurtig responstid i hele Regionen, men det ville være for dyrt og ineffektivt, hvis man skulle sikre en fuldstændigt ensartet responstid.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal politisk være meget påpasselige med ikke at øremærke for mange af de midler, som vi fører ud til hospitalerne. Hospitalsledelserne sidder langt tættere på de daglige udfordringer end regionspolitikerne, derfor er det også dem, der bør prioritere dem til de formål, som de vurderer giver mest mening for patienterne.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tomme eller halvtomme busser er selvsagt en dårlig forretning, både økonomisk og klimamæssigt. Den regionale busdrift bør lægges om, så den i højere grad kører mellem nogle knudepunkter i de større byer i regionen – disse afgange skal være hurtige og hyppige. Ved knudepunkterne skal der være gode muligheder for at skifte til andre transportformer: kommunale busser, GoMore, udle... Læs mere

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er naturligvis vigtigt, at vi sikrer en hurtig responstid i hele regionen – men vi skal også konstant sikre, at de beredskaber, der er på vejene er placeret der, hvor behovet for dem er størst. Derudover vil de penge, som man yderligere kan tildele til præhospitalet gå fra de penge, som man kan afsætte til behandlingerne på hospitalerne, hvorved det er nødvendigt at være op... Læs mere

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være til gavn for både patienter og læger, hvis langt flere af de indledende konsultationer kunne foretages over video eller telefon. Læger vil kunne nå flere konsultationer – og patienterne vil lettere kunne presse det ind i forhold til en travl hverdag, hvor man alternativt er nødt til at tage en halv eller hel fridag for at komme til læge. På en studietur i England, ... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi lever desværre i en tid, hvor langt flere bliver ramt af en psykisk lidelse – derfor skal vi have prioriteret flere midler til området, hvilket vi også har gjort gennem den forgangne periode. Men det er et vanskeligt område, da det kan være svært at få pengene brugt – der er store rekrutteringsmæssige udfordringer, derfor skal det psykiatriske speciale løftes – endvidere bli... Læs mere
CV

Politisk karriere (5)

Medlem af Hospitalsudvalget, Region Midt

2018-d.d.

Medlem af Forretningsudvalget, Region Midt

2018-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Midt

2018-d.d.

1. suppleant, Byrådet i Aarhus

2018-d.d.

1. suppleant, Folketinget

2015-2019

Erhvervskarriere (5)

Økonomikonsulent, Silkeborg Kommune

2018-d.d.

Tjener, Radisson Blu

2014-2017

Gymnasielærer, VID Gymnasier

2014-2016

Vinhandler, Smagførst

2010-2015

Efterskolelærer, Vestbirk Musik- & Sportsefterskole

2002-2013

Uddannelse (1)

Cand.scient.pol, Aarhus Universitet, Statskundskab

2007-2014

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

2125
Liberal Alliance
12138
Kommunalvalg 2021

813
Liberal Alliance
3496
Folketingsvalg 2019

ukendt
Liberal Alliance
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

1822
Liberal Alliance
19305
Kommunalvalg 2017

830
Liberal Alliance
7786
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
2125
Partiet i alt
12138
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
813
Partiet i alt
3496
Folketingsvalg 2019
Liberal Alliance
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
1822
Partiet i alt
19305
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
830
Partiet i alt
7786
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Aarhus

partibogstav a

Socialdemokratiet

261354-eb648fb4.jpeg
Jacob Bundsgaard Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

13748-1cf3730c.jpeg
Rabih Azad-Ahmad Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

149456-84a2a46e.jpeg
Steen Stavnsbo Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

281121-2a647b2d.jpeg
Henrik Arens Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

227057-8f403c53.jpeg
Thomas Medom Hansen Spidskandidat
partibogstav g

Veganerpartiet

partibogstav h

Trivsel og Reel Borgerinddragelse

281716-7751e728.jpeg
Dorthe Borgkvist Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

164707-5d5e7652.jpeg
Jakob Ulrich Rixen Spidskandidat