165005-a2604b24.jpeg
165005-a2604b24.jpeg
partibogstav o
Dansk Folkeparti

Nick Zimmermann

Født 30/8/1994 i Århus - Samboende men ikke gift - 1 barn - 8983 Gjerlev J
Lager- og logistikoperatør
Hvorfor bør man stemme på dig?
1 - Besparelser på udlændingeområdet! Jeg vil kæmpe for massive besparelser på udlændingeområdet - jeg vil i stedet prioritere pengene på kernevelfærd! 2 - En markant opprioritering af vores kernevelfærd, herunder langt flere midler til vores hospitaler og vores psykiatri! 3- Der skal være en langt større økonomisk hjælp til danskere i denne krisetid, hvor priserne bliver ved med at stige! Afgifterne på alt fra brændstof, el og gas til fødevarer skal simpelthen sænkes hurtigst muligt. For danskerne skal ikke gå fra hus og hjem, imens staten skovler milliarder ind i afgifter!
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et sådan forslag rammer socialt skævt, fordi det igen vil ramme de danskere med de laveste indkomster. De rige vil jo stadigvæk kunne spise alt det kød de vil

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er selv ansat på Aarhus universitetshospital, og jeg ser hver dag hvordan mine dygtige kollegaer knokler. Derfor er jeg helt enig i, at de skal have bedre løn- og arbejdsvilkår!

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Endnu et forslag der vil ramme utrolig socialt skævt, derfor er jeg modstander af det

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være en langt større økonomisk hjælp til danskere i denne krisetid, hvor priserne bliver ved med at stige! Afgifterne på alt fra brændstof, el og gas til fødevarer skal simpelthen sænkes hurtigst muligt. For danskerne skal ikke gå fra hus og hjem, imens staten skovler milliarder ind i afgifter!

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil jeg aldrig nogensinde gå med til

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kernevelfærden og ældreområdet skal opprioriteres markant i Danmark. Pengene skal findes på udlændingeområdet

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tværtimod mener jeg den er alt for slap!

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal ikke være muligt som asylansøger at opholde sig i Danmark. De må vente i Rwanda eller et andet afrikansk land, imens deres sag bliver behandlet.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal tage brødet ud af munden på Putin

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien er blevet underprioriteret i alt for mange år. Der SKAL afsættes flere penge til psykiatrien, det er en hjertesag for mig.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Erhvervsuddannelserne skal opprioriteres fremfor universiteterne

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hjælpe de udfordrede børn langt mere end vi gør i dag, hvor hjælpen slet ikke er god nok, og inklusionen er gået alt for langt. Men det behøver ikke være på bekostning af de andre elever, for midlerne kan findes mange andre steder

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger alt for mange penge på udlændinge som dybest set ikke gider Danmark!

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være værdig tilbagetrækning i Danmark, og så skal pensionsalderen ikke stige til over 70 år!

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tværtimod har der været for lidt, og jeg er ærligt talt rystet over at hendes støttepartier har tilladt, at sagen ikke er blevet undersøgt til bunds!

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den sag skal undersøges helt til bunds. Jeg vil ikke finde mig i, at blot fordi hun er statsminister, så bliver sagen ikke undersøgt. Minkkommissionens rapport viste klart, at der var begrundelse for en advokatundersøgelse, så bliver der et blåt flertal efter et valg, så skal sagen undersøges til bunds!

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal oprettes flere urørte naturnationalparker i Østjylland med vilde store dyr som heste og køer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej! for vi har set mange dybt forfærdige tilfælde af dyremishandling og mistrivsel blandt dyrene. Natur og dyr skal ikke hegnes inde på den måde

Der skal bygges en Kattegatbro over Samsø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det skal være lettere for kommunerne at give tilladelse til solceller og vindmøller, selvom det mange gange bliver mødt af kritik fra lokalbefolkningen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere videregående uddannelser i Aarhus skal flyttes til andre mindre provinsbyer for eksempel Randers eller Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil give rigtig god mening at flytte flere uddannelser til eksempelvis Randers eller Horsens. For med uddannelser følger flere arbejdspladser, tilflytning og vækst. Derudover har Randers og Horsens en masse at byde på

Motorvej E45 skal udvides til seks spor på strækningen mellem Aarhus Nord og Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Østjylland er desværre igennem alt for mange år blevet fuldstændig forbigået med infrastruktur, derfor vil jeg kæmpe benhårdt for en udvidelse af E45!

Folketinget skal afsætte penge til at klimasikre udsatte kyst- og havnebyer som Randers, Grenaa, Aarhus og Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (5)

Byrådsmedlem, Randers Kommune

2018-d.d.

Folketingskandidat, Østjyllands Storkreds

2018-d.d.

Medlem af Landdistriktsudvalget, Randers Kommune

2018-d.d.

Formand Miljø- og teknikudvalget

2022-01-01-d.d.

Medlem af Beskæftigelsesudvalget

2018-2021-12-31

Erhvervskarriere (1)

Lager- og logistikoperatør

2015-d.d.

Uddannelse (1)

Lager- og logistikoperatør, Aarhus Tech

2012-2015

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Folketingsvalg 2022

1039
Dansk Folkeparti
9908
Regionsrådsvalg 2021

2140
Dansk Folkeparti
27785
valgt ind
Kommunalvalg 2021

990
Dansk Folkeparti
2635
Folketingsvalg 2019

980
Dansk Folkeparti
38889
Regionsrådsvalg 2017

2100
Dansk Folkeparti
56898
valgt ind
Kommunalvalg 2017

410
Dansk Folkeparti
4493
valgt ind
Folketingsvalg 2022
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
1039
Partiet i alt
9908
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
2140
Partiet i alt
27785
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
990
Partiet i alt
2635
Folketingsvalg 2019
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
980
Partiet i alt
38889
Regionsrådsvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
2100
Partiet i alt
56898
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
410
Partiet i alt
4493