280734-5cfd92a6.jpeg
280734-5cfd92a6.jpeg
partibogstav b
Radikale Venstre
Kresten Bjerre
Født 21/5/1953 i Hundborg - Samboende men ikke gift - 3 børn - 8300 Odder
Bæredygtighedsrådgiver
Hvorfor bør man stemme på dig?
DER SKAL GANG I KLIMAKAMPEN Det gælder vores børns fremtid. Det er nu vi skal handle. Jeg er klar til at kæmpe for flere midler og bedre indsatser, så Odder Kommune kan gå forrest i klimakampen. Derfor skal vi være CO2-neutral senest i 2030. NEJ TIL KATTEGATFORBINDELSEN En Kattegatforbindelse, der med motorvej, højhastighedsbane og motortrafikvej vil skære ind over Odderkysten og dele vores kommune op i tre dele. Store dele af vores smukke natur vil blive ødelagt og mange borgere vil blive udsat for en enorm støjbelastning. SÆT SKOLEN FRI Der er ikke noget vigtigere end vores børn. Vi skal turde give skolens ledelse ansvaret for daglig drift og læring for at udvikle den bedst mulige skole. Vi skal hylde skolernes forskellighed, traditioner og særegne træk. EN LEVENDE BYMIDTE Jeg glæder mig til, at Folkeparken åbner som samlingssted for os alle. Vi vil skabe et kulturhus med bibliotek i Centralhotellet, som ikke må være mørk og uden lys. Vi vil skabe liv og stemning på torvet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sårbare personer med for eksempel handicap eller særlige behov bliver behandlet godt i Odder Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odder Kommune bør investere i et kulturelt samlingssted på Centralhotellet på trods af, at det er privatejet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odder Kommune bør gøre modstand mod, at en kommende Kattegatforbindelse går i land et sted i Odder Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en gevinst for Odder Kommune, at der er kommet en letbane.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odder Kommune skal ekspropriere landmænds marker for at rejse mere skov og sikre drikkevandsboringer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (7)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Odder Kommune

2013-d.d.

Medlem af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Odder Kommune

2017-d.d.

Formand Klimaudvalget

2019-d.d.

Formand Bymidteudvalget

2017-d.d.

Næstformand Renosyd

2017-d.d.

Næstformand, Børn, Unge og Kulturudvalget, Odder Kommune

2013-2017

Amtsrådsmedlem

1998-2002

Erhvervskarriere (5)

Bæredygtighedsrådgiver, Bæredygtig Rådgivning

2017-d.d.

Direktør, OpenSystems ApS

2013-2017

CEO, Win24 International

2010-2012

CEO & Founder, Ingelise Koncernen

1984-2010

CEO & Founder, Bjerre Media Service

2001-2008

Uddannelse (1)

Gymnasial uddannelse

1970-1973

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

373
Radikale Venstre
35422
valgt ind
Kommunalvalg 2021

491
Radikale Venstre
1156
Regionsrådsvalg 2017

329
Radikale Venstre
29383
valgt ind
Kommunalvalg 2017

228
Radikale Venstre
775
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
373
Partiet i alt
35422
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
491
Partiet i alt
1156
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
329
Partiet i alt
29383
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
228
Partiet i alt
775
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Odder

partibogstav a

Socialdemokratiet

281757-c6881668.jpeg
Lone Jakobi Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

280734-5cfd92a6.jpeg
Kresten Bjerre Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

149394-f106549a.jpeg
Martin Mikkelsen Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

Keld Lynge Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

227428-ec348afb.jpeg
Marianne Hundebøll Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

7832-c80bd7f2.jpeg
Jan Jørgensen Spidskandidat
partibogstav t

Verdensmål med Vilje

Heidi Gautschi Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

261431-73a8c265.jpeg
Uffe Jensen Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

227413-e3aa421b.jpeg
Ditte-Marie Thejsen Spidskandidat