279998-eb11f31e.jpeg
279998-eb11f31e.jpeg
partibogstav a
Socialdemokratiet
Michael Stegger Jensen
Født 21/7/1981 i Ryomgård - Samboende men ikke gift - 1 barn - 8550 Ryomgård
Salgsleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Som spidskandidat for Socialdemokratiet, vil jeg være Syddjurs Kommunes næste Borgmester. Jeg vil styrke kernevelfærden. Her tænker jeg ikke kun børn-, unge- og ældreområdet, men også kulturen og naturen, som alt sammen skal sikre det gode liv i Syddjurs Kommune. Jeg vil arbejde videre for en ambitiøs bæredygtig retning for alt vi foretager os. Jeg vil fortsætte den gode økonomiske udvikling, vi har haft de seneste halvandet år. Jeg vil styrke samarbejdet med borgere, politiske kollegaer, virksomheder og forvaltningen. Mit vigtigste mål er at forbedre dialogen mellem politikere og borgere. Jeg vil være hele Syddjurs Kommunes borgmester. Derfor vil jeg flytte borgmesterkontoret rundt i hele kommunen en dag hver måned. Samtidig vil jeg arbejde for at få borgerne til at interessere sig for egen hverdag. 1/4 stemte ikke sidst, det skal vi gøre bedre.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Der skal bygges flere solcelleparker i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er besluttet seks over de næste tre år. Det bakker jeg op om.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det fungerer fint i dag.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes det haster.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er imod skattenedsættelser.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene kommer tilbage via forbedret sundhed.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På nogle områder gør vi. Jeg vil gerne bruge flere penge på de svageste.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere begge dele.

Det er godt, at Syddjurs Kommune har ydet stor økonomisk støtte til Maltfabrikken i Ebeltoft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vores alles kulturelle fyrtårn.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har lav arbejdsløshed.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja vi skal. Men i et tempo, hvor det giver mening.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langt de fleste er en undervurderet ressource.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal tilføres flere midler.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hurtigst muligt i mål med minimumsnormeringer.

De store skoler har for få penge i forhold til de mindre skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er fint, som det er nu. Jeg ønsker at bibeholde den nuværende skolestruktur.

Der bør udstykkes flere sommerhusgrunde i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker ens vilkår for alle uanset indkomst.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi SKAL beskytte vores natur.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har gode veje, og vi mangler nye cykelstier flere steder i kommunen.

Syddjurs Kommune skal aktivt arbejde for, at Kolindsund oversvømmes og bliver til en sø igen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er oplagt.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en stor udgift, vi kan gøre til en indtægt, og det forbedrer levevilkårene for de pågældende personer.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundheden skal forbedres.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturen skal prioriteres mere end i dag, som en del af det gode liv i Syddjurs.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den løsning vi har nu, fungerer ikke optimalt. Vi har brug for nye løsninger.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Antallet skal stige i takt med der bliver flere elbiler. Her tænker jeg også på vores omstilling til elbiler i kommunens bilflåde.
CV

Politisk karriere (5)

Borgmester, Syddjurs Kommune

2022-d.d.

Formand for Økonomiudvalget, Syddjurs Kommune

2022-d.d.

Byrådsmedlem, Syddjurs Kommune

2018-d.d.

Medlem, Økonomiudvalget, Syddjurs Kommune

2018-d.d.

Gruppeformand

2018-d.d.

Erhvervskarriere (3)

Souschef, Daglig Brugsen Tved

2006-2019

Salgassistent, Daglig Brugsen Tved

2004-2006

Afdelingsleder, Super Brugsen Solbjerg

Ukendt dato

Uddannelse (2)

HHX, Grenå Handelsskole

2001-2002

Gymnasial uddannelse HF, Grenaa Gymnasium

1998-2000

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

ukendt
Socialdemokratiet
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017

679
Socialdemokratiet
6274
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
679
Partiet i alt
6274
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Syddjurs

partibogstav a

Socialdemokratiet

279998-eb11f31e.jpeg
Michael Stegger Jensen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

36195-16ce36e5.jpeg
Heine Skovbak Iversen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

262144-151d5bdc.jpeg
Tommy Bøgehøj Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

282665-b89e119e.jpeg
Bent Schouw Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261261-946f7cc6.jpeg
Kirstine Bille Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

35675-51723103.jpeg
Grethe Møgelvang Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

282278-977b4149.jpeg
Claus Wistoft Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

280074-0b686f7a.jpeg
Jesper Yde Knudsen Spidskandidat
partibogstav å

Alternativet

36058-a3072237.jpeg
Mette Refshauge Foged Spidskandidat