36196-4a335fa0.jpeg
36196-4a335fa0.jpeg
partibogstav a
Socialdemokratiet
Anders Kühnau
Født 12/8/1981 - I parforhold men ikke samboende - 3 børn - 8210 Aarhus V
Regionsrådsformand
Hvorfor bør man stemme på dig?
For mig er det vigtigt, at vores fælles sundhedsvæsen er trygt, nært og kompetent. Region Midtjylland har landets bedste hospitaler. Jeg vil arbejde for, at de fortsat udvikles og bliver endnu bedre. Når man bliver syg – om det er fysisk eller psykisk – skal man opleve et nært og trygt sundhedsvæsen i hele regionen. Jeg vil arbejde for, at det også i fremtiden er attraktivt at arbejde i vores sundhedsvæsen, så vores kompetente personale kan give patienterne den bedste behandling på vores hospitaler og i sundhedshusene. For mig er det vigtigt, at vi har et Region Midtjylland, der er nært og hænger sammen. Hvad enten man skal til sin ungdomsuddannelse i Struer eller på arbejde i Aarhus, er det afgørende, at vi har en bus- og togdrift, der fungerer og samtidig er grøn og bæredygtig. Samtidig skal vi bygge videre på, at vi har og skaber kvalitetsuddannelser i hele regionen, så vores unge midtjyder kan blive uddannet til fremtiden. Midtjylland skal være den bedste region at leve i.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at samle behandlinger på bestemte sygehuse, selvom nogle får længere vej.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været en god idé at nedlægge busruter i Region Midtjylland.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal bygges mere letbane med penge fra Region Midtjylland.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har generelt været en gevinst at bygge supersygehuse ved Aarhus og Herning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er i orden, at der er relativt stor forskel på, hvor hurtigt ambulancerne er fremme i landområderne i forhold til i byerne ved livstruende kørsler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (8)

Formand for regionsrådet, Region Midtjylland

2018-d.d.

Formand, Vækstforum, Region Midtjylland

2018-d.d.

Byrådsmedlem, Horsens Kommune

2013-2017

Medlem, Velfærds- og Sundhedsudvalget, Horsens Kommune

2013-2017

1. næstformand, Regionsrådet i Region Midtjylland

2013-2017

Medlem, Forretningsudvalget, Region Midtjylland

2013-2017

Formand, det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet, Region Midtjylland

2013-2017

Regionsrådsmedlem, Region Midtjylland

2005-2013

Erhvervskarriere (1)

Chefforhandler, Danske Regioner

2014-d.d.

Uddannelse (1)

Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, Statskunskab

2001-2008

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

47116
Socialdemokratiet
205960
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

62959
Socialdemokratiet
241361
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
47116
Partiet i alt
205960
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
62959
Partiet i alt
241361
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Regional udvikling
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i

partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

260346-03e8f4ac.jpeg
Michael Christensen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

149480-60a71c40.jpeg
Jan Riber Jakobsen Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

Birthe Oesterling Andersen Spidskandidat
partibogstav a

Socialdemokratiet

283256-ce70b985.jpeg
Erik Uldall Hansen Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

261196-80fbbca7.jpeg
Ejler Schütt Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

261979-bd7a75ca.jpeg
Jan Køpke Christensen Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

261167-0c9f4a0f.jpeg
Thomas Andresen Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

227099-134d38ae.jpeg
Arne Leyh Petersen Spidskandidat
partibogstav å

Alternativet

260555-3e7c7270.jpeg
Henrik Boye Spidskandidat

Slesvigsk Parti

283142-34b52df4.jpeg
Erwin Andresen Spidskandidat
partibogstav k

Kristendemokraterne

227304-d0de4fb7.jpeg
Ester Esmarch Spidskandidat