227411-11c1f755.jpeg
227411-11c1f755.jpeg
partibogstav i
Liberal Alliance
Jakob Bille
Født 19/2/1973 i Århus - Gift - 2 børn - 8700 Horsens
Afdelingsleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Infrastrukturen i Horsens Kommune skal udbygges, så vi får øget fremkommeligheden, øget trafiksikkerheden og forbedret den sikre skolevej for vores børn. Folkeskolen skal sættes fri ved at øge skolernes frihedsgrader og medbestemmelse – og ved at minimere styring og kontrol. Vi skal vise lærerne tillid, og lad dem undervise! Læren er nøglen til den gode undervisning. Horsens Kommune skal være Danmarksmester i "Foreningsliv og Frivillighed". Det er foreningslivet og de frivillige hverdagshelte der skaber store og små fællesskaber for borgerne - og binder lokalsamfund sammen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt, at Horsens Kommune bruger penge på at fastholde Horsens som koncert-/kulturby.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der er for lidt fokus på naturen i udviklingen af Horsens Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der er tilstrækkelig borgerinddragelse i udviklingen af Horsens Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der har været et for stort fokus på hurtig vækst i byggeriet frem for kvalitet og udseende i Horsens de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal i den kommende valgperiode sættes penge af til en omfartsvej nord om Horsens – også selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En udbygning af infrastrukturen skal have høj prioritet. Det er vigtigt med et fuldt udbygget ringvejssystem, der leder trafikken udenom byen, fremfor igennem byen. Der skal etableres en nordlig omfartsvej fra den Østlige del af kommunen, Nord om Nørrestrand til Gl. Århusvej og videre til E45. Den skal suppleres med en omfartsvej fra Lund ned til afkørsel "Hatting/Horsens C". D... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Horsens Kommune

2017-d.d.

Medlem af Kultur- og Civilsamfundsudvalget, Horsens Kommune

2017-d.d.

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Horsens Kommune

2017-d.d.

Medlem af bestyrelsen i Liberal Alliance Horsens

2009-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Dommerchef, DBU Jylland

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Akademiøkonom i eksport, Eksportakademiet, Horsens

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

825
Liberal Alliance
1422
valgt ind
Kommunalvalg 2017

777
Liberal Alliance
2249
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
825
Partiet i alt
1422
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
777
Partiet i alt
2249
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Horsens

partibogstav a

Socialdemokratiet

281650-206b73b1.jpeg
Peter Sørensen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

149550-21ff4d66.jpeg
Niels Voetmann Jepsen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

15006-f670cb81.jpeg
Esben Hedeager Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

227418-8bf2ce25.jpeg
Søren Lind Jensen Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

164614-bbcc20e7.jpeg
Paw Hedegaard Amdisen Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

227411-11c1f755.jpeg
Jakob Bille Spidskandidat
partibogstav k

Kristendemokraterne

279889-eff6bb45.jpeg
Matthias Paul Ripley Eilsøe Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

164680-57df1bb7.jpeg
Michael Kim Bladt Nedersøe Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

1971-cbaede4f.jpeg
Martin Ravn Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

261941-66735592.jpeg
Lisbeth Torfing Spidskandidat

Frie Danske

280900-678fa98f.jpeg
Jens Tirsvad Spidskandidat

Maren Spliid Gruppen

280903-cbed37d7.jpeg
Birgit Skovgaard Spidskandidat

Miljølisten Horsens

280749-cbcb9b46.jpeg
Anni Jakobsen Spidskandidat