Voldtægtsofre må vente længe

Alt, alt for længe, viser ny undersøgelse

02:13

Foto: Colourbox

1 af 2

Mange voldtægtsofre venter alt for længe på at få afsluttet deres sag.

Det konkluderer en helt ny undersøgelse foretaget af Ph.d. studerende Nina Beck Hansen fra Syddansk Universitet.

Hun har undersøgt alle sager om voldtægt, som er blevet anmeldt i Østjyllands Politikreds fra 2008 til 2010.

- På et gennemsnitligt niveau går der 12,5 måneder fra sigtelse af den formodede gerningsmand, og til at sagen bliver afsluttet ved domstolen, siger hun.

Den lange ventetid er i strid med retningslinjerne for, hvor lange sagsbehandlingstiderne være. Ifølge retningslinjerne må der højest gå mellem to og fire måneder fra sigtelse til sagen er afsluttet.

Tal fra Justitsministeriet viser, at lange sagsbehandlingstider ikke bare er et østjysk problem. På landsplan blev sagsbehandlingstiden ved politi og anklagemyndighed ikke overholdt i knap 40 procent af de almindelige sager i 2013.

Den lange ventid har ifølge Ph.d. studerende Nina Bech Hansen stor konsekvens for ofrene:

- Ofrene har en fornemmelse af, ikke at komme videre i deres liv, før retssagen er afsluttet. Mens de venter, går de fleste med en daglig frygt for, hvad der måtte ske under retssagen, om de vil blive troet på i retten, og om han vil blive dømt, siger Nina Beck Hansen.

I flere af sagerne skyldes den lange ventetid blandt andet venten på mentalerklæring og at det trækker ud for anklager og forsvarer i forhold til at finde tid til at få sagen for retten.

Se et tv-indslag om de lange ventetider øverst i artiklen.