Voldtægt: Kun hver femte anmeldelse fører til en retssag

Størstedelen af de voldtægtssager, der anmeldes til Østjyllands Politi, når aldrig længere end til den indledende efterforskningsfase

Størstedelen af de voldtægtssager, der anmeldes til Østjyllands Politi, når aldrig længere end til den indledende efterforskningsfase.

Det viser en ny ph.d.-afhandling, der har undersøgt 282 voldtægtssager, som er blevet anmeldt over en treårig periode.

Det er en række forskere fra Syddansk Universitet, der står bag den nye ph.d.-afhandling. Her har man gennemgået i alt 282 voldtægtssager, der blev anmeldt til Østjyllands Politi i perioden 2008 til 2010.

quote Det største frafald i anmeldte voldtægtssager er i den indledende fase - altså under politiets efterforskning

Nina Beck Hansen, adjunkt ved Psykologisk Institut på SDU

Konklusionen er, at over halvdelen, 60 procent, af voldtægtsanmeldelserne faldt fra allerede under den indledende efterforskning og under hver femte, eller kun 17,7 procent af sagerne, der gik videre, nåede frem til domstolen.

 - Det største frafald i anmeldte voldtægtssager er i den indledende fase - altså under politiets efterforskning. Der er åbenbart et eller andet med de her voldtægtssager, som er lidt sårbart, og som gør at de falder fra, siger psykolog Nina Beck Hansen, adjunkt ved Psykologisk Institut på SDU, og en af forskerene bag den nye undersøgelse til TV2 ØSTJYLLAND.

Nina Beck Hansen er en af forskerne bag en ny ph.d.-afhandling. Her har man gennemgået i alt 282 voldtægtssager, der blev anmeldt til Østjyllands Politi i perioden 2008 til 2010.
Nina Beck Hansen er en af forskerne bag en ny ph.d.-afhandling. Her har man gennemgået i alt 282 voldtægtssager, der blev anmeldt til Østjyllands Politi i perioden 2008 til 2010.

Ifølge forskeren kan en af grundene til, at så få sager kommer videre i retssystemet, være, at det er en voldsom psykisk belastning for ofrene at skulle medvirke til efterforskningen, og derfor vælger de at springe fra. 

 - Mange har svært ved at huske betydningsfulde detaljer og svært ved at fortælle sammenhængende om hændelsen, siger hun og forsætter:

 - De tænker også at det her med, at jeg skal fortælle om den her oplevelse igen og igen gennem afhøringerne, det er forbundet med et så stort psykisk ubehag, at jeg hellere bare vil glemme det og komme videre med mit liv.

På vej i den rigtige retning

Hos Østjyllands Politi forklarer politiinspektør René Raffo, at der er sket meget med politiets måde at håndtere voldtægtssager på siden 2010, som er det sidste år, der bliver behandlet i ph.d.-afhandlingen.

- Så sent som sidste år lancerede daværende justitsminister Søren Pind en national kampagne, som netop sætter fokus på politiets måde at håndtere voldtægtssager på, siger han og forklarer, at man hos Østjyllands Politi også gør meget for at videreuddanne personalet til at tage rigtigt imod ofrene.

FORSKERE UNDERSØGTE VOLDTÆGTSANMELDELSER

Blandt andet har der været fokus på at forbedre afhøringsteknikker, og efterforskerne har fået undervisning i, hvordan man håndtere traumatiserede voldtægtsofre.

- Det er meget sårbare sager, som vi ikke må tage let på – men vi skal også huske, at det skal foregå objektivt. Vi skal også varetage den mulige gerningsmands retsstilling, forklarer René Raffo fra Østjyllands Politi. 

VIDEO: Sarah fra Aarhus fortæller, at hun opgav sin voldtægtsanmeldelse. Se mere her

Ifølge de nyeste tal fra Rigsadvokaten, er der da også sket en markant stigning i antallet af anmeldelser, sigtelser og domme for voldtægt i perioden fra 2014 til 2016.

På landsplan faldt der i 2014 i alt 49 domme for voldtægt af personer over 12 år. I 2015 steg tallet til 103, mens det i 2016 var 139 domme. Og i løbet af de første syv måneder i år, er der faldet 99 domme.

Anerkender myndighedernes arbejde

Og Nina Beck Hansen fra SDU anerkender også myndighedernes store arbejde med at rette op på problemet.

- Der er sket rigtig meget i forhold til politiets håndtering af de her sager, og jeg synes det er vigtigt at få fremhævet, at der bliver arbejdet intenst på at forbedre praksis, siger hun og fremhæver blandt andet arbejdet med tværfaglige centre, hvor læger, psykologer, sygeplejersker, retsmedicinere og politi samarbejder om at give en god støtte.

quote Der er sket rigtig meget i forhold til politiets håndtering af de her sager, og jeg synes det er vigtigt at få fremhævet, at der bliver arbejdet intenst på at forbedre praksis

Nina Beck Hansen, adjunkt ved Psykologisk Institut på SDU

- Det er en god vej, som der skal fortsætte af. Men der er stadig et stykke vej til den perfekte retslige praksis, siger Nina Beck Hansen, som blandt andet efterlyser videoafhøring af voldtægtsofrene.

- Så undgår man, at de skal fortælle deres historie flere gang, fordi det netop kan være forbundet med meget stort ubehag at skulle fortælle den her historie, hvis man er traumatiseret, forklarer hun, og fremhæver, at videoafhøringer jo allerede bliver brugt i forbindelse med for eksempel sager, hvor børn er blevet udsat for overgreb.

- Så det kunne være en mulighed videre frem, slutter hun. 

Hos Østjyllands Politi forklarer politiinspektør René Raffo, at man har mulighed for at benytte videoafhøringer af personer op til 18 år i særlige situationer, men at det ikke altid er hensigtsmæssigt i voldtægtssager:

- Det ændrer ikke ved, at det ofte er nødvendigt at stille supplerende spørgsmål, hvis vi for eksempel får fat i en mulig gerningsmand, siger han.