Vil have fjord gravet dybere

Mariager Fjord skal graves dybere, så der er adgang for større skibe, mener lokal saltvirksomhed.

Mariager Fjord skal være 30 centimeter dybere. Det mener virksomheden Akzo Nobel Salt ved Mariager, der laver 600.000 tons salt om året.

Virksomheden, der tidligere hed Dansk Salt, har brug for en dybere og bredere sejlrende i fjorden, og det ønske bliver modtaget positivt af Jørgen Pontoppidan, der er formand for Fjordudvalget.

- Det er væsentligt, at de kan få så store skibe ind som muligt. Det nedsætter jo omkostningerne pr. tons, siger han til Østjyllands Radio.

Det koster i omegnen af 10 millioner kroner at fjerne de i alt 410.000 kubikmeter slam fra sejlrenden. Regningen skal i givet fald deles mellem saltkoncernen kommunerne ved fjorden.