Vil droppe akut hjælp til psykisk syge: Tilbud har ikke hjulpet nok

Et forslag ønsker den alternative ambulance, Sociolancen, lukket efter et to-årigt pilotprojekt, fordi den ikke har haft den ønskede effekt.

02:21

VIDEO: Kom med sociolancen på tur her. Indslaget er fra 2017.

På alarmcentralen modtager personalet jævnligt 112-opkald fra borgere, som eksempelvis har psykiske problemer, alkohol- eller stofmisbrug eller andre sociale problemer, som ikke umiddelbart kræver akut assistance.

Vi håbede på at kunne give bedre service til borgerne og bedre hjælp, men det her løser ikke problemerne.

Anders Kühnau (S)

Den erfaring har man gjort sig i Region Midtjylland, der tilbage i 2016 sendte en helt ny type hjælp på gaden - en såkaldt sociolance.

Læs også Sygeplejersker skal hjælpe politiet med psykisk syge

Men efter et to-årigt pilotprojekt med sociolancen viser det sig nu, at sociolancen ikke har haft den effekt, man havde håbet på.

- Vi håbede på at kunne give bedre service til borgerne og bedre hjælp, men det her løser ikke problemerne. Selvom tanken med projektet er meget god, så har det ikke virket efter hensigten, siger Anders Kühnau (S), der er regionsrådsformand for Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mai-Britt Nielsen er en del af bemandingen på Sociolancen. Hun er socialrådgiver og kan hjælpe borgerne med at finde vej i systemet. 

Opgaven med at tage sig af psykisk sårbare er nemlig i langt højere grad kommunens ansvar, forklarer han.

Meningen var, at sociolancen skulle være bindeled til kommunerne og stille borgerne videre til kommunal hjælp, men det lykkedes ikke i tilstrækkelig omfang.

Anders Kühnau (S)

- Hovedformålet med projektet var at undgå, at borgere ringer 112, hvor de ikke får hjælp, de har brug for, fordi vores medarbejdere på præhospitalet beskæftiger sig med noget, som kommunerne skal gøre, og hvor det rent faktisk er bedre, at kommunerne gør det, siger han og fortsætter:

Læs også Alternativ ambulance hjælper hjemløse og psykisk syge

- Meningen var, at sociolancen skulle være bindeled til kommunerne og stille borgerne videre til kommunal hjælp, men det lykkedes ikke i tilstrækkelig omfang.

Af den årsag har administrationen nu indstillet, at sociolancen lukker, når pilotprojektet udløber den 31. december.

Borgere, som eksempelvis får hjælp af Sociolancen:

  • Hjemløse, der har behov for mad og husly
  • Borgere med alkoholproblemer
  • Angstramte, der har brug for psykologisk hjælp
  • Meget ensomme, der har brug for én at tale med
  • Demensramte, der har brug for tryghed
  • Socialt belastede familier

Kilde: Region Midtjylland

Inden da skal forslaget dog igennem flere udvalg. Efter hospitalsudvalgets møde på mandag, skal forslaget videre til forretningsudvalget, og endeligt skal forslaget op på regionsrådsmøde sidst i august.

Sygeplejersker skal hjælpe politiet

Også politiet rykker ud til flere og flere hændelser, som involverer personer med psykiske lidelser og for at imødekomme den udfordring, slår man pjalterne sammen med sundhedsvæsenet.

Læs også Hjemløse gør ældre utrygge: Kræver handling fra kommunen

Derfor har Rigspolitiet i samarbejde med blandt andre Region Midtjylland oprettet særlige udrykningsenheder, der består af to betjente og en psykiatrisk sygeplejerske.

- Vi kan se, at vores kontakt med personer med psykiske lidelser tager til. Det er en opgave, der fylder meget, og en, som vi tager seriøst, siger politiinspektør Lisbeth Fried fra Rigspolitiets Center for Beredskabsudvikling.

Det er en bil som denne, politiet og sygeplejersker fremover vil rykke ud i til psykisk syge. Foto: Rigspolitiet Foto: Rigspolitiet

Rigspolitiet oplyser, at antallet af hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser, på syv år er steget fra knap 16.000 til cirka 43.000 om året i hele landet.