Vil bevare klinik på sygehuset i Grenaa

Borgerne på Djursland bør også i fremtiden have mulighed for at få høreapparatbehandling i lokalområdet, mener Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune vil ikke stiltiende finde sig i, at Region Midtjylland lukker den audiologiske klinik i Grenaa.

Klinikken blev oprettet efter en politisk beslutning i det daværende Århus Amt, der ønskede at styrke nærhedsprincippet i høreapparatbehandlingen. Behandlingen i Grenaa var specielt tiltænkt de ældre, der ellers skulle behandles på Århus Sygehus.

- Det forekommer mærkværdigt, at Audiologisk Afdeling i Århus sammen med Randers i fremtiden skal til at behandle alle hørehæmmede borgere i hele Østjylland, når den samme afdeling i forvejen har en behandlingsfrist på mellem et og halvandet år, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra borgmester i Norddjurs Kommune Torben Jensen (Borgerlisten) og vicekommunaldirektør Keld Overgaard Jensen.