Vil af-indvie kirkegårdsjord

Ateister kan ikke få begravelsesplads i skov. Derfor overvejer Århus Kommune at af-indvie et stykke af en eksisterende kirkegård.

Flere ateistiske foreninger har lagt billet ind på skovgravpladser - en mulighed, der blev åbnet for, da Folketinget i forsommeren vedtog en ny begravelseslov, hvor et begravelseskapel ikke længere er et krav ved urnenedsættelse i naturen.

Loven trådte i kraft i august, og flere kommuner, herunder Frederikshavn og Halsnæs Kommune, har allerede afsat arealer til skovgravpladser.

Det er dog ikke alle steder, det er lige let at få et stykke jord til de gudeløse gravsteder.

Ateistisk Selskab har anmodet omkring 10 kommuner om begravelsespladser - herunder Århus og flere andre større kommuner. Men formanden Jesper Vind er ikke helt tilfreds med situationen.

For de store byer har svært ved at finde skov, der kan bruges til formålet, og eksempelvis Århus Kommune overvejer derfor, om man kan af-indvie et stykke af den eksisterende kirkegård - ligesom det er blevet besluttet på Vestre Kirkegård i København.

- De af-indviede gravpladser er ikke uafhængige af religion, fordi de bliver en del af folkekirkens begravelsespladser. Men en del mennesker vil ikke være knyttet til et sted, som er bestyret af en religiøs organisation. De vil ligge et sted, der signalerer, hvem de var. Ligesom kristne ikke vil begraves på en muslimsk gravplads, siger han til Kristeligt Dagblad.

Rådmand for Natur- og Miljøforvaltningen i Århus Kommune, Peter Thyssen (RV), er ellers positivt indstillet på at imødekomme ateisternes ønske. Han påpeger, at kommunen er blevet mere mangfoldig, og det skal begravelsespladserne indrettes efter.