Videoafhøring får central rolle i retssag

Forsvarerne fik ikke medhold i kravet om at fjerne videoafhøring af mishandlede børn i retssag om børnemishandling.

Videoafhøringen af to børn i en historisk sag om forældres mishandling af deres egne børn bliver formentlig hjørnestenen i bevisførelsen i ankesagen ved Vestre Landsret i
Århus.

Den samme centrale rolle havde de samstemmende afhøringer af børnene om volden i børnenes hjem, da byretten i Århus i sommer fandt forældrene skyldige i flere års hyppig mishandling af børnene, der i dag er 11 og 8 år. En forbrydelse som byretten dengang takserede til otte måneders betinget fængsel.

Netop børnenes uafhængige, detaljerede vidneudsagn mod forældrene var i byretten anklagerens scoop til at bevise, at der var tale om systematisk mishandling.

Forældrene ankede byrettens dom med henblik på frifindelse. Anklagemyndigheden, som i byretten krævede to års ubetinget fængsel, ankede også for at få straffen højere op end otte
måneders betinget fængsel.

I landsretten tirsdag kæmpede forsvarerne for at få underkendt videoafhøringerne med henvisning til, at forældre og børn ikke var tilstrækkeligt vejledt om, at de ikke behøver at vidne mod nærtstående familie. Men landsretten gav anklageren ret.

Vestre Landsret ventes at afsige dom torsdag.