VIDEO: Her bliver Henrik Wigh-Poulsen ny biskop

Aarhus Stift har søndag fået en ny biskop. Henrik Wigh-Poulsen tager over efter Kjeld Holm

03:10

Henrik Wigh-Poulsen er nu officielt ny biskop i Aarhus Stift.

Han blev viet som biskop i forbindelse med en ceremoni søndag eftermiddag i Aarhus Domkirke.

- Herre Gud hvor himmelske far, vi beder dig, at du vil kendes ved denne din tjener, Henrik Wigh-Poulsen, som nu får en biskops tjeneste i Aarhus Stift betroet, sagde Købehavns biskop Peter Skov-Jakobsen blandt andet, da han indviede den nye biskop.

Læs også VIDEO: Royalt besøg i Aarhus Domkirke

Herefter fulgt den fælles bøn Fadervor, inden Henrik Wigh-Poulsen fik overrakt bispekorset og fik bispekåben på.

Ritualet blev afsluttet med salmen: Nu bede vi den Helligånd.

Det er første gang i mere end 21 år, at der finder en bispevielse sted i Aarhus Stift. Henrik Wigh-Poulsen overtager embedet fra 70-årige Kjeld Holm, som har været biskop siden maj 1994.

Læs også Her ankommer ny biskop til domkirken

Selve bispevielsen begyndte søndag eftermiddag kl. 14.

Hovedpersonen selv, Henrik Wigh-Poulsen, ankom i procession til kirkensammen med de østjyske provster samt de danske og nordiske biskopper.

Også dronning Margrethe var til stede i Aarhus Domkirke.

Øverst på siden kan du se video af, at Henrik Wigh-Poulsen bliver indviet.