Vestas lever på bankernes nåde

Overlevelse afhænger af banker

Vestas indgik i slutningen af 2012 en række nye kreditfaciliteter med selskabets banker, og det er udelukkende de kreditfaciliteter, der nu holder selskabet i live. Det viser Vestas' årsrapport for 2012. 

I alt indgik Vestas aftale om en kredit på 900 mio. euro - eller små syv mia. kroner - med ni internationale banker i slutningen af 2012. Derudover har Vestas en kreditaftale på 1,5 mia. kroner med Den Europæiske Investeringsbank og på 400 mio. kroner med Den Nordiske Investeringsbank. 

Vestas skriver i sin årsrapport, at:

- Det er ledelsens vurdering, at bankaftalerne vil sikre, at de nødvendige finansielle ressourcer er til rådighed for koncernen i 2013. Aftalerne er betinget er, at koncernen når særlige økonomiske mål kvartal for kvartal, hvis kreditten fortsat skal være til rådighed. (...) Ledelsen forventer, at kreditfaciliteterne vil være til rådighed i 2013. Men afvigelser fra ledelsens forventninger kan ændre dette billede afgørende. 

Dermed står det klart, at Vestas meget hurtigt kan miste selskabets kreditfaciliteter, hvis ikke det formår at leve op til bankernes krav.