Venteliste til fodlænker

Kriminelle, der gerne vil afsone en dom hjemme ved at bruge fodlænke, må vente i helt op til et år.

Mogens Baun, der er leder af Kriminalforsorgen i Østjylland, siger til Århus Stiftstidende, at ventelisten er opstået, fordi der simpelthen er mangel på ansatte.

- Når vi i øjeblikket har en lang venteliste på 170, der venter på at blive vurderet til egnethed, skyldes det uheldige omstændigheder med manglende arbejdskraft. Vi har kørt med for lav bemanding i for lang tid, og det har forøget ventelisten. Afdelingen for fodlænkeafsoning er normeret til otte og på et tidspunkt var der kun tre medarbejdere, siger Mogens Baun.

Omkring 20 kriminelle ad gangen kan afsone under fodlænkeordningen i Østjylland.

Regeringen har planer om at udvide fodlænkeordningen, så den omfatter alle egnede, der har fået en dom under tre måneder, skriver avisen.

Som det ser ud i dag, gælder muligheden for fodlænkeafsoning for alle under 25 år med dom under tre måneder.

Desuden kan personer, der har fået en færdselsdom under tre måneder, også afsone straffen derhjemme ifølge den nuværende ordning.

Mogens Baun mener, at fodlænkeafsoningen har mange fordele.

- Den dømte rives ikke ud af sit sædvanlige miljø. Der er kontakt til familie og arbejdsmarked, og det er lettere at vende tilbage til den almindelige hverdag. Det rammer ikke den dømtes familie så hårdt, siger han.

Fodlænkeordningen indebærer blandt andet, at Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg hos den dømte mindst en gang om ugen, og der skal blæses i et alkometer hver gang, Kriminalforsorgen ringer på døren.