Vacciner til sundhedspersonale i uge 46

6.000 medarbejdere i Region Midtjylland bliver de første, der får tilbuddet om at blive vaccineret for influenza A (H1N1).

Vaccinerne lander på regionens hospitaler i uge 46. Formålet med at vaccinere personalet, er først og fremmest at beskytte de patienter, der dårligst tåler influenzaen.

De 6.000 medarbejdere omfatter derfor alt præhospitalt personale, personale i lægevagtordningen, på intensivafdelinger, infektionsmedicinske afdelinger og personale på akutmodtagelser samt børneafdelinger.

- Sundhedsstyrelsen planlægger to 'bølger'. Den første bølge er møntet på det sundhedspersonale, der ifølge styrelsen er i tættest kontakt med de svageste patienter. Disse patienter tåler dårligst influenza, og er medarbejderne her vaccineret, mindsker det risikoen for, at patienterne får influenza, siger Lars Østergaard, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby.

I begyndelsen af januar 2010 kommer tilbuddet til den næste - og største - gruppe medarbejdere.

I alt forventer Region Midtjylland at tilbyde 30.000 medarbejdere at blive vaccineret. Ordningen er frivillig og gratis for medarbejderen.