Utestet tyresæd i kvægbrug

Østjysk avler har fået udleveret sæden

En procedurefejl i NaturErhvervstyrelsen resulterer nu i at, flere danske kvægavlere, heriblandt en østjysk, har fået udleveret klausuleret tyresæd til inseminering.

- Det er i forbindelse med en intern overdragelse, at der er sket en ændring, så vi er kommet til at udlevere både klausuleret og ikke klausuleret sæd fra statens genbank, fortæller chefkonsulent i NaturErhvervstyrelsen, Kim Holm Boesen, til TV 2 | ØSTJYLLAND

Sæden er klausuleret, fordi den er tappet før 1. januar 1991, hvilket betyder, at styrelsen ikke kan være sikre på, at sæden er blev screenet for forskellige typer sygdomme, som man i dag screener alle prøver før, inden de sendes ud til avlerne.

- Det, der kan ske, er at avlerne kan risikere at komme under offentligt tilsyn fra fødevarestyrelsen, fortæller Kim Holm Boesen

Han henviser til en undersøgelse som Fødevarestyrelsen har igangsat i forbindelse med fejlen. Her skal de involverede landmænd give tilbagemeldinger til Fødevarestyrelsen, der så tager stilling til det videre forløb.

NaturErhvervstyrelsen er nu klar over fejlen, og er ifølge Kim Holm Boesen allerede langt med at finde en løsning der sikre, at en lignende hændelse ikke kommer til at gentage sig i fremtiden.

- Vi har ændret i vores procedure og lavet en ny liste, som gør at vi ikke længere kan lave fejl i forhold til at udlevere klausuleret sæd. Vi er desuden i gang med et projekt, hvor vi screener gamle tapninger for at sikre, at de ikke fejler noget. Som udgangspunkt er der intet i vejen med sæd tappet før 1991, understreger han.