Universitet venter minus på 50 mio. kr.

Trods ny kapital udefra forventer Aarhus Universitet at komme ud af 2009 med et underskud på 50 mio. kr.

Aarhus Universitet forventer et underskud i 2009 på 50 mio. kr., selvom det netop er lykkedes universitet at sikre sig 120 mio. kr. fra de såkaldte Unik-midler (Universitetsforskningens Investeringskapital).

Forventningen er dog at universitetet fortsat kan udvikle sig især i lyset af en politisk aftale, der giver håb om, at mindst 50 procent af globaliseringsmidlerne kommer som frie basismidler til forøgelse af forskningen.

Underskuddet på 50 mio. kr. er en halvering i forhold til i år. Her investerede universitetet ca. 100 mio. kr. af egenkapitalen i forskning og uddannelse for at være parat til at modtage regeringens udrulning af globaliseringsmidlerne.

- Disse midler er ikke kommet i den takt, som Aarhus Universitet regnede med, og derfor er det flot, at universitetet i 2009 kan nedbringe det budgetterede underskud fra 2008 med ca. 50 procent, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, der torsdag fik bestyrelsens accept af det fremlagte budget.