Universitet går ind i fusion

Aarhus Universitet vil slå sig sammen med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Aarhus Universitet vil ekspandere mod vest. Universitetets bestyrelsesformand Jens Bigum har sammen med sin kollega Kenneth Iversen fra Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning (HIH) søgt ministrene for undervisning og forskning om tilladelse til at slå de to institutioner sammen.

Hvis ministrene giver tilladelse til det, vil HIH få status af et semi-selvstændigt center under Aarhus Universitet.

Det vigtigste formål med fusionen er at bidrage til den regionale udvikling i Midt- og Vestjylland, skriver Bigum og Iversen i brevet til ministrene. Det skal ske ved at kombinere HIHs tradition for samarbejde med erhvervslivet med universitetets tradition for forskning og akademisk uddannelse på højt internationalt niveau.