Ung århusianer tiltalt i røverisag

En ung mand er tiltalt for en række, grove røverier, og anklageren kræver en streng straf.

Sidste vinter begik en ung mand fra Århus og hans to københavnske kammerater ifølge politiet en stribe røverier i Århus, Kolding, Odense og København. Og i dag begyndte nævningesagen i Østre Landsret.

Anklageren mener, at mændene på 19 og 20 år i perioden 6. december 2002 til 13. januar 2003 frarøvede mange S-togspassagerer deres ejendele og truede dem til at hæve penge på deres dankort. Siden fortsatte de unge mænd røverierne blandt andet i Århus.

Anklageren kræver de unge dømt efter den strenge røveriparagraf, fordi der er tale om mange, grove tyverier, røverier og trusler om vold. Paragraffen kan give op til 10 års fængsel. Mændene nægter sig skyldige i anklagerne, men har tilstået enkelte af røverierne.

Nævningesagen ventes afsluttet den 18. december.