Undersøgelse med alvorlige bivirkninger

Samtlige journaler for nyrepatienter i Region Midtjylland, som er MR-scannet med kontraststof, bliver nu vurderet for bivirkninger.

Region Midtjylland sætter nu en undersøgelse i gang for at vurdere alle nyrepatienter, der er blevet MR-scannet med kontraststof. Det sker, fordi et forskningsprojekt på Århus Universitetshospital har sandsynliggjort, at kontraststof med det såkaldte gadolinium i flere tilfælde har givet alvorlige bivirkninger.

- Det er en ulykkelig situation for patienterne. Som nyrepatienter har patienterne i forvejen nok at slås med. Men alting tyder nu på, at nogle patienter har fået skader som følge af de MR-undersøgelser, vi har lavet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Brugen af det problematiske stof er stoppet i Region Midtjylland.

Journaler for alle nyrepatienter, som er MR-scannet med stoffet, vil nu blive gennemgået. Det sker, for at hospitalet kan sikre sig, at alle, hvor der er mistanke om bivirkning, får en grundig undersøgelse. Er grundlaget til stede, vil Region Midtjylland også tilbyde at hjælpe med at anmelde sagen til Patientforsikringen.

- Vi kan desværre ikke fjerne patienternes bivirkninger. Men som det mindste kan vi sørge for at være særlig opmærksomme på de patienter, der er blevet ramt af det her. Og så kan vi sørge for, at de ramte får erstatning, slutter Bent Hansen.

Hospitalerne vil selv henvende sig til patienten, hvis en gennemgang af journalen giver anledning til mistanke om bivirkninger. Men er man som MR-scannet nyrepatient urolig eller usikker, er man velkommen til at henvende sig til sin egen læge eller det hospital, hvor man er blevet MR-scannet, for mere information.