Ulovligt at spørge om sygdom

Det er ulovligt at stille spørgsmål om årsagerne til fravær blandt århusianske plejehjems-ansatte, vurderer juridiske eksperter.

Århus Kommune bryder loven, når den lader Falck spørge medarbejderne om, hvorfor de er syge. Det mener to juridiske eksperter.

Som TV 2 / ØSTJYLLAND fortalte i aftes, skal de ansatte på to plejehjem fremover ringe til Falck, når de melder sig syge. Den sygdomsramte medarbejder kan derefter forvente at blive ringet op af en Falck-sygeplejerske, som ønsker at stille spørgsmål om årsagerne til fraværet.

Den nye ordning er imidlertid i strid med helbredsoplysningsloven, vurderer advokat Martin Gräs Lind, der skriver ph.d.-afhandling på Aarhus Universitet. Martin Gräs Lind besæftiger sig særligt med beskyttelse af medarbejderes personlige sfære, og ifølge ham, er den nye Falck-ordning klart imod lovens intentioner - også selv om Falck spørger den syge medarbejder om lov til at stille spørgsmål om sygdommen.

- Medarbejderen vil ofte føle sig presset

til at svare på spørgsmålene. Hvis den

ansatte nægter, kan det nemlig let tolkes

som pjækkeri, siger han.

Martin Gräs Lind bakkes op af Claus

Haagen Jensen, der er professor i

offentlig ret på Aalborg Universitet.

Han kalder ordningen en 'klar over-

trædelse af helbredsoplysningsloven'.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om

sagen i aftenens udsendelser.