Uenighed om bevilling til ny analyse

En bevilling på 500.000 kroner til en ny analyse blev ikke vedtaget

01:30

1 af 2

En bevilling på 500.000 kroner til en supplerende analyse af en ny lufthavn i Thomasminde blev ikke vedtaget i Aarhus Byråd onsdag aften.

Indstillingen endte i stedet med at blive sendt i økonomiudvalget til udvalgs-behandling.

- Der var en række spørgsmål i debatten, der skulle afklares. Og normal kotyme er så, at det gør man i forbindelse med en udvalgsbehandling, siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) og fortsætter:

Opbakningen til ny lufthavn ved Thomasminde smuldrer

- Der er det samme flertal nu som tidligere for at etablere en lufthavn på en anden placering, siger borgmesteren.

En forudsætning for at opnå en principiel stillingtagen fra Transport- og Bygningsministeren til etableringen af en ny lufthavn ved Thomasminde er, at der udarbejdes en supplerende analyse til Grontmijs analyse af en eventuel ny Aarhus Lufthavn.

Se hele interviewet med borgmester Jacob Bundsgaard i tv-indslaget ovenfor.