Udlændinge bliver journalister

Danmarks Journalisthøjskole har fundet 16 elever til uddannelse for etniske minoriteter

Danmarks Journalisthøjskole i Århus har fundet 16 nye elever til den nye uddannelse for etniske minoriteter. 1. september starter de 16 elever fra 11 forskellige nationaliteter på skolen i Århus.

Danmarks Journalisthøjskole har længe ønsket at få flere studerende med anden etnisk baggrund end dansk. Skolen har konstateret at meget få søger ind i journalistfaget, og at det er et problem for medierne, at de ikke afspejler befolkningens sammensætning. Det er Journalisthøjskolens håb, at den nye uddannelse får flere unge fra andre kulturer til at søge ind i faget.

Der var i alt 74 ansøgere til uddannelsen. Det er otte kvinder og otte mænd, der er kommet ind på den nye diplomuddannelse i journalistik for etniske minoriteter. De 16 studerende har baggrund i følgende nationaliteter Tyrkiet, Pakistan, Irak, Iran, Sri Lanka, Tjekkiet, Egypten, Bosnien-Hercegovina, Marokko, Polen og Ungarn.

Uddannelsen består af et forberedelsesår og derefter af den allerede eksisterende diplomuddannelse i journalistik.