Tvind-chef kræver straffrihed

Tvind-skolerne kæmper mod, at deres talsmand Poul Jørgensen skal i fængsel. Dommen på to og et halvt års fængsel søges indbragt for Højesteret.

Den tidligere talsmand for Tvind-skolerne, 64-årige Poul Jørgensen, vil have ophævet sin straf eller en lavere straf end den på to og et halvt års fængsel, som Vestre Landsret i Århus idømte ham for et par uger siden.

Poul Jørgensens forsvarer, advokat Jan Erik Kornerup Jensen, oplyser til Ritzau, at han har søgt landsretsdommen afvist eller sekundært hjemvist sagen til ny behandling ved Vestre Landsret.

Han ønsker ikke nærmere at begrunde sit krav, som er fremsendt i en 44 sider lang skrivelse til Procesbevillingsnævnet under Justitsministeriet.

Poul Jørgensen blev efter en frifindelse ved byretten i 2006 for et par uger siden i Vestre Landsret fundet skyldig i underslæb og skattesvig for omkring 36 millioner gennem misbrug
ved transaktioner med Tvind-skolernes humanitære fond.

Han var ikke alene om ulovlighederne, mente landsretten, og dermed står anklagemyndigheden fortsat i den prekære situation, at de fem andre "landflygtige" Tvind-folk ikke er blevet stillet for retten i ankesagen. Bl.a. Tvind-guruen Mogens Amdi Petersen menes at befinde sig på skift i lande - Mexico eller steder i Afrika - hvor Danmark ikke har aftaler om udlevering af eftersøgte.

Statsadvokat Elsemette Cassøe siger til Ritzau, at der ikke er nyt omkring dansk politis bestræbelser på at få forkyndt anklageskriftet mod Tvind-folkene. Hun vil ikke oplyse, om
bestræbelserne på at indfange Tvind-folkene er styrket efter landsretsdommen i Århus.

- Når der er nyt, skal jeg nok oplyse det, siger hun.