TV2OJ: Sejr i Højesteret

TV 2 | ØSTJYLLAND skal ikke udlevere råbånd til Østjyllands Politi

07:45

1 af 2

Højesteret har afgjort, TV 2 | ØSTJYLLAND ikke skal udlevere råbånd til Østjyllands Politi.

Dermed har Højesteret stadfæstet en kendelse fra byretten i Aarhus fra maj 2014. Højesteret finder ikke, at betingelserne for at pålægge TV 2 | ØSTJYLLAND at udlevere råbåndene er opfyldt.

Se: Pressemeddelelse fra TV 2 OJ

- Det er en afgørende sejr for muligheden for at lave vigtig, dybtgående og kritisk journalistik af stor samfundsmæssig interesse. Jeg er glad, fordi afgørelsen samtidig bekræfter TV 2 | ØSTJYLLANDs uafhængighed, vores overordnede hensyn til kilderne og til syvende og sidst pressens frihed, siger direktør for TV 2 | ØSTJYLLAND Peter Kramer.

Unge blev lovet anonymitet

Sagen begyndte i forbindelse med en konflikt mellem grupper af unge i det vestlige Aarhus, hvor der ved to episoder blev affyret skud ved beboelsesejendomme i henholdsvis Bispehaven og Gellerupparken.

TV 2 | ØSTJYLLAND interviewede nogle maskerede - og bevæbnede - unge i Gellerup med løfte om anonymitet. Under interviewet varslede de unge optrapning af konflikten.

Se: Vil afprøve sag i Højesteret

Politiet anmoder om råbånd

Politiet bad om at få råbåndene udleveret, men fik nej. Derefter gik politiet i byretten, tabte sagen, men vandt efterfølgende i Vestre Landsret.

Højesteret har nu truffet den endelige afgørelse: råbåndene skal ikke udleveres. Højesteret skriver i kendelsen bl.a.:

"Højesteret finder imidlertid, uanset karakteren og grovheden af denne resterende del af sagen, at hensynet til opklaringen af disse forhold ikke klart overstiger hensynet til kildebeskyttelsen. Højesteret lægger ved denne afvejning navnlig vægt på, at tv-optagelserne er af stor samfundsmæssig interesse og betydning; optagelserne giver offentligheden et indblik i lukkede, kriminelle bandemiljøer, som det antageligt ikke ville være muligt at få uden kildebeskyttelse."

I videoen øverst på siden kan du se et interview med TV 2 | ØSTJYLLANDs direktør, Peter Kramer.