Truer chauffører med fyring

Århus Sporvejes ledelse indkalder udvalgte, sygemeldte chauffører til samtale.

Den århusianske buskonflikt blev onsdag optrappet, da ledelsen forsøgte at få medarbejdersamtaler i stand med udvalgte, sygemeldte chauffører.

Et forehavende, som fagforeningen FOA stoppede, fordi ledelsen ikke gav chaufførerne mulighed for at få en tillidsrepræsentant med som bisidder, oplyser FOA-afdelingsformanden, Kirsten Normann.

Medarbejdersamtalerne går i gang torsdag, hvor FOA har tilkaldt assistance fra hovedkontoret i København for at have bisiddere nok.

Sporvejenes direktør, Torben Høyer, kalder i Århus Stiftstidende sygemeld- ingerne for 'helt uacceptable'. Ifølge FOA-afdelingsformanden har omkring 25 af de cirka 100 sygemeldte chauffører en lægeerklæring på, at de lider af posttraumatisk stress på grund af dårlige arbejdsvilkår.

Parterne forhandler i øjeblikket om nye

aftaler for arbejdsvilkårene, efter at en

faglig voldgift i maj gav ledelsen lov til

at opsige gamle aftaler. /ritzau/