Trods dårligt ry i psykiatrien – Karoline lader sig ikke skræmme

Medicinstuderende Karoline Schjønning Bodum overvejer at gå psykiatriens vej på trods af en upopulær branche med speciallægemangel.

Til dagligt sidder 25-årige Karoline Schjønning Bodum og suger til sig på medicinstudiet på Aarhus Universitet.

Hun er nået til 12. semester. Og når hun inden for et par år skal til at vælge en retning, står psykiatrien lige nu øverst på listen.

- Kommunikation og dybdegående samtaler med patienten fylder rigtig meget i psykiatrien, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Her er patienten i centrum, og behandlingen foregår på patientens præmisser, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagtplaner fyldes med vikarer

Og det er unge læger som Karoline Schjønning Bodum, der er brug for. Ifølge Region Midtjylland er lægevikarer i øjeblikket en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge sammen på afdelingerne.

quote Det er ikke så populært blandt dem, jeg omgås med. Jeg tror, jeg er en af de eneste, der overvejer den retning.

Karoline Schjønning Bodum, medicinstuderende, Aarhus Universitet

Alene fra maj 2018 til april 2019 har Region Midtjylland brugt 24.553.780 kroner på lægevikarer i Voksenpsykiatrien, viser regionens egne tal. Det er fem millioner kroner mere end året før.

Prisen for lægefaglig arbejdskraft gennem vikarbureauer er, ifølge regionen, højere, end hvis lægerne var fastansat. Til gengæld er der ingen vej uden om, slår regionen fast.

- Det er dyrere at have vikarer. Det er der ingen tvivl om. Det er en uhensigtsmæssig dyr konstellation, men det er også en nødvendighed. Så vi er lidt fanget i situationen, fortæller direktør for Psykiatri i Region Midtjylland Tina Ebler til TV2 ØSTJYLLAND.

Lægevikarer og ubesatte stillinger

Hvis manglen på speciallæger i psykiatri skal til livs, skal der uddannes flere læger i psykiatrien. Men gennem årene har det været svært at skaffe uddannelseslæger nok.

Ifølge tal fra Videreuddannelsesregion Nord, der også omfatter Region Midtjylland, har der alene i første halvår af 2019 været to ubesatte uddannelsesstillinger. Det så dog værre ud for bare få år siden.

- Vi har stadig nogle udfordringer, og vi har igennem en årrække haft varierende grad af ubesatte stillinger, når vi har slået dem op, siger sekretariatschef hos Videreuddannelsesregion Nord, Mads Skipper til TV2 ØSTJYLLAND.

GRAFIK: Andelen af besatte og ubesatte hoveduddannelsesstillinger inden for psykiatrien i Region Midtjylland. Kilde: Videreuddannelsesregion Nord.
GRAFIK: Andelen af besatte og ubesatte hoveduddannelsesstillinger inden for psykiatrien i Region Midtjylland. Kilde: Videreuddannelsesregion Nord.

Upopulær retning blandt studerende 

For Karoline Schjønning Bodum opstod interessen for psykiatrien, da hun i sommeren 2018 fik arbejde som lægevikar på en psykiatrisk afdeling i Aalborg.

- Min opfattelse har helt klart ændret sig, efter jeg har arbejdet med det. Jeg blev virkelig bidt af det, forklarer hun.

Ifølge Karoline Schjønning Bodum er det er dog ikke alle hendes medstuderende, der har samme begejstring for faget og de komplekse problemstillinger, der opstår inden for psykiatrien. 

- Det er ikke så populært, blandt dem jeg omgås med. Jeg tror, jeg er en af de eneste, der overvejer den retning. På studiet bliver vi også fortalt, at det ikke er så populært, og at der er speciallægemangel inden for psykiatrien. Og det har helt klart påvirket mit syn førhen, men jeg er ikke skræmt væk.

Yngre læger er skeptiske

Samme opfattelse ses også i en undersøgelse foretaget af foreningen Yngre Læger blandt yngre læger inden for psykiatrien.  

quote Overordnet er det et alvorligt budskab og ret bekymrende, at en tredjedel af de yngre læger er i tvivl om de vil blive i psykiatrien.

Helga Schultz, formand, Yngre Læger

I en undersøgelse, som 420 respondenter har svaret på, siger over halvdelen, at de enten slet ikke, i meget lav grad eller i lav grad oplever, at psykiatrispecialet har et godt ry blandt læger.

- Det er trist, og noget vi skal hjælpe hinanden med. Det er et ressourcespørgsmål, men det handler også om, at man som læge har mulighed for at udfolde sig lægefagligt og at få afstigmatiseret psykisk sygdom, siger Yngre Lægers formand Helga Schultz.

Udsagn fra Yngre Lægers undersøgelse

Foreningen Yngre Læger er på baggrund af deres egen undersøgelse bekymrede for, at yngre læger og færdiguddannede speciallæger søger væk fra psykiatrien.

Og at det kan være med til at øge den allerede eksisterende lægemangel inden for området. 

- Overordnet er det et alvorligt budskab og ret bekymrende, at en tredjedel af de yngre læger er i tvivl om de vil blive i psykiatrien, siger Helga Schultz

Tegn på fremgang

Selvom der er flere ubesatte hoveduddannelsesstillinger inden for psykiatrien, er der dog tegn på, at udviklingen går i en mere positiv retning.

- Noget tyder på, at vi er i en opadgående kurve, og at der bliver flere nyuddannede læger og dermed flere at rekruttere fra, siger sekretariatschef hos Videreuddannelsesregion Nord, Mads Skipper.

Ifølge ham bliver de etårige introstillinger, der ligger forud for hoveduddannelsesstillingerne, nemlig i højere grad bliver besat.

Region håber på flere læger

Ifølge Region Midtjylland vil der gå mellem tre og fem år, før der er uddannet speciallæger nok til at dække behovet i psykiatrien. 

quote Vi ser en øget tilstrømning af uddannelseslæger, så det er positivt. Men der går nogle år, før de er uddannet.

Tina Ebler, direktør Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Tina Ebler, vurderer dog, at skuden langsomt begynder at vende. Og hun håber, regionen snart vil kunne udskifte de dyrere vikarer med fastansættelser.

- Vi ser en øget tilstrømning af uddannelseslæger, så det er positivt. Men der går nogle år, før de er uddannet. Så problemet vil forhåbentligt udligne sig selv, siger Tina Ebler til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Sidste efterår var der stor interesse for at komme ind og se det nye psykiatriske hospital i Skejby. Videoen er fra 28. oktober 2018.