Trafikken på Randersvej mindre tæt

Tre nye kryds skal gøre den tætte morgen- og eftermiddagstrafik på den befærdede vej mindre tæt og mere sikker.

Den tætte trafik gennem Århus på Randersvej om morgenen og om eftermiddagen er på vej mod bedre tider.

Vejdirektoratet ombygger i den kommende tid tre kryds på Randersvej i perioden fra 4. juni til 31. august.

De tre kryds er:

Randersvej /Hasle Ringvej.
Randersvej / Nydamsvej.
Randersvej / Skejbygårdsvej.

<B>Randersvej / Hasle Ringvej.</B>
De eksisterende venstresvingsspor på Hasle Ringvej bliver forlænget, og dermed forbedres kapaciteten for gennemkørende trafik på Hasle Ringvej. Der bliver foretaget signal- og belysningstekniske ændringer i forbindelse med Århus Kommunes planlagte busbaneprojekt. I alle fire ben af krydset udskiftes portalerne, hvorved krydset bliver forberedt til den kommende motorvej nord om Århus.

<B>Randersvej / Nydamsvej.</B>
Krydset er udpeget som sortplet i 2005. Uheldsmønstret peger på uheld mellem trafikanter der kører med for høj fart eller kører over for rødt lys på Randersvej og den venstresvingende trafik fra Randersvej mod Nydamsvej og Nehrus Allé. Der etableres bundne venstresving på Randersvej mod sidevejene. Bundet venstresving betyder, at venstresving kun kan foretages, når alle andre trafikanter har rødt lys. På Nehrus Allé og Nydamsvej etableres der ekstra svingbaner, hvorefter signalanlægget bliver tilpasset med længere tids grønt lys på Randersvej. Krydsets belysning optimeres til det nye anlæg.

<B>Randersvej / Skejbygårdsvej.</B>
På Skejbygårdsvej og Brendstrupgårdsvej etableres ekstra svingbaner, hvorefter signalanlægget bliver tilpasset med længere tids grønt lys på Randersvej. Krydsets belysning optimeres til det nye anlæg.

<a href="http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=167396" target="_blank">Læs meget mere og se skitser af det kommende byggeri ved at klikke ind på Vejdirektoratets hjemmeside</a>