Til kamp for rent vand

Skoveejeres brug af ulovlige sprøjtemidler er med til at forurene drikkevandet i Silkeborg-området.

Silkeborg Kommune intensiverer nu tilsynet med skovejere, som er under mistanke for at bruge ulovlige sprøjtemidler.

En kontrolrunde blandt 14 skovejere viste sidste år, at der flere steder i forbindelse med juletræs- og pynte- grøntproduktion blev brugt sprøjtemidler, som har været forbudte siden 1995.

Af hensyn til drikkevandet er det derfor vigtigt at dette ulovlige forbrug af pesticider standses.

Ud over at intensivere tilsynet vil Silke- borg Kommune samtidig gennemføre en målrettet kampagne mod skovbruget. Kampagnen skal sikre en korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse af pesticider i fremtiden.