Til kamp mod svine-stank

Aarhus Universitet har fået bevilget penge til at undersøge biologiske luftfilre, der kan fjerne stank fra svinestalde.

Fødevareministeren og forbruger- ministeren har fundet 49,2 millioner kroner til ni forskningsprojekter, der ikke mindst har til formål at begrænse lugtgenerne fra svinestalde og forbedre håndteringen af gylle, så den ikke generer naboerne så meget.

Blandt modtagerne er Aarhus Universitet, der får penge til at undersøge biologiske luftfiltre, der kan rense luften fra stalden for lugte, ammoniak og støv uden et stort forbrug af energi og kemikalier.

Nogle af pengene går til projekter, der skal mindske landbrugets udledning af fosfor. Det er blandt andet et projekt fra Danmarks Jordbrugsforskning, der vil skære 70 procent af fosfaterne i dyrefoder ved at sætte en stopper for overdosering. /ritzau/