Thorkild skal løse kommune-knude

Thorkild Simonsen skal i dag forsøge at finde en løsning på Langå og Hvorslevs kommunale fremtid.

Tidligere indenrigsminister og Århus-borgmester Thorkild Simonsen besøger i dag Langå og Hvorslev kommuner i bestræbelserne for at finde en løsning på deres fremtid.

Thorkild Simonsen er af regeringen udpeget som såkaldt kommunal opmand, og årsagen til dagens besøg er, at det indtil videre ikke er lykkedes Hvorslev Kommune at finde andre kommuner, der er interesseret i en fusion.

Den kommende sammenlægning af Hadsten, Hammel og Hinnerup kommuner - den såkaldte 3H-kommune - har hidtil afvist en fusion med Hvorslev med den begrundelse, at de ikke har noget til fælles, og at en indlemmelse af Hvorslev vil give kommunen er mærkværdig geografisk form.

3H-kommunerne vil dog gerne optage den sydligste del af Hvorslev under forud- sætning af, at også den sydlige del af Langå Kommune bliver indlemmet i 3H. Dette forslag har dog hidtil mødt modstand

fra Langå Byråd, der afviser at

udskrive en folkeafstemning i de syd-

ligste sogne.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om Thor-

kild Simonsens besøg i dagens udsend-

elser.