Telefonsluser kan koste dyrt

De nye telefonsluser på Århus Amts skadestuer kan koste amtet penge fra staten

De nye telefonsluser, der blev indført på skadestuerne i Århus Amt 1. juni, kan risikere at komme til at koste amtet dyrt. Amtet har en forventning om at kunne udnytte ressourcerne bedre ved at lade sygeplejersker tale med borgerne, før de kommer på skadestuen. De første ugers erfaringer viser, at det giver færre besøg på skadestuerne, og på grund af amternes aftale med regeringen kan det i sidste ende betyde færre penge i kassen. Problemet er, at den såkaldte DRG-takst (Diagnose Relateret Gruppe), der er en afregningsmetode mellem amtet og staten, udløser i gennemsnit cirka 800 kroner, hver gang en patient besøger skadestuen, men ingenting for den telefonrådgivning, sygeplejerskerne yder, oplyser amternes netavis Mandat. Århus Amt har beregnet, at omkring 25 procent af besøgene på skadestuerne kan klares ved telefonkonsultation med en sygeplejerske. Det betyder, at amtet vil få så mange færre besøg på skadestuen i de sidste syv måneder af i år, at man mister ni millioner kroner af de statslige puljemidler.

- Det beviser jo blot, at DRG-systemet er meget mangelfuldt. Vi forsøger at effektivisere og udnytte ressourcerne bedst muligt, og så ender det med at blive et slag i nakken på os selv, siger formanden for sundhedsudvalget i Århus Amt, Carl Johan Rasmussen (S). Han tilføjer dog, at han har en klar forventning om, at ministeriet vil tage højde for situationen i Århus Amt.

- Lige nu og her kan det ligne en økonomisk lussing, men forhåbentlig bliver det ikke realiteten, siger han til Ritzau.

Amterne og Sundhedsstyrelsen er da også gået i gang med at finde frem til en bedre afregningsmetode.

De tilskadekomne i Århus Amt har tilsyneladende hurtigt lært, at de skal ringe, før de møder frem på skadestuen. En opgørelse efter de første fem dage med ordningen viser, at tre ud af fire patienter, som skadestuerne har været i kontakt med, har ringet til den centrale telefonvagt. Af dem er 75 procent blevet bedt om at komme på skadestuen, mens resten er blevet henvist til egen læge, vagtlæge eller andre steder. /ritzau/