Teatertænketank i Århus

Rådmand for Kultur og Borgerservice Flemming Knudsen, vil i løbet af september måned 2006 nedsætte en Teatertænketank med henblik på at få udarbejdet et visionsoplæg for det samlede teaterområde for de kommende 5 år.

Århus er kendetegnet ved at have nogle af landets bedste professionelle teatre, en sprudlende skov af professionelle og semiprofessionelle projektteatre, et stort vækstlagspotentiale, en del amatørscener og flere teaterskoler for børn og unge. Jeg synes, at tiden er inde til at sætte fokus på området og til, at der udarbejdes et visionsoplæg for, hvordan vi ønsker at byens teaterliv skal se ud om 5 år - og ikke mindst visioner for, hvordan vi når det ønskede mål", udtaler rådmand Flemming Knudsen.

Resultatet af Tænketankens arbejde vil udmønte sig i et visionsoplæg til inspiration for politikerne generelt samt til inspiration i forbindelse med behandlingen af den kommende kulturpolitik for perioden 2008 - 2011. "Tænketanken sammensættes af personer som er aktive udøvere i teatermiljøet og i undervisningsmiljøet samt af lægfolk, som har et indgående kendskab til og interesse for området.

Formålet hermed er at skabe en større bredde i såvel arbejdsprocessen som det færdige resultat, der gerne skulle munde ud i et helhedsfokuseret visionsoplæg", udtaler rådmand Flemming Knudsen videre. Der vil blive afholdt 4 møder i tænketanken. Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2007, hvorefter resultatet vil blive offentliggjort.