Tangkrogen måske lukket i 2008

En plan om at omlægge Tangkrogen kan betyde, Kræmmermarked, cirkusforestillinger og næste år skal holdes et andet sted.

Meget tyder på, at Tangkrogen næste år omlægges, så det store område ikke kan anvendes til de sædvanlige arrangementer. Det betyder, at der skal findes andre områder til for eksempel cirkus, det store kræmmermarked, fagbevægelsens 1. maj-arrangementet og Marselisløbet, skriver Jyllandsposten.

Forslaget om en omlægning er næsten færdigt i natur- og miljøforvaltningen og afventer den første politiske behandling i teknisk udvalg.

- I LO arbejder vi ud fra, at det er givet, at vi ikke kan være i Tangkrogen på grund af omlægningen. Derfor ser vi lige nu på mulighederne for at være andre steder i byen, fortæller LO-formand Hans Halvorsen.

Også kræmmermarkedschefen Erik Normann formoder, at Tangkrogen lukkes for anvendelser i hele 2008.

I kommunens parkafdeling oplyser landskabsarkitekt Rikke Kroier, at kommunen vil hjælpe med at finde områder til et kræmmermarked, til cirkus til den 1. maj, til koncerter m.m., men at hun også afventer, hvad byrådet beslutter sig for vedrørende Tangkrogens eventuelle omlægning.

- Jeg kan lige nu kun fortælle de traditionelle brugere af Tangkrogen, at de ikke kan få bindende tilsagn nu, men at vi formentlig ved mere om planerne inden sommerferien, siger Rikke Kroier.