Tangeværket får seks år mere

Tangeværket ved Ans kan foreløbig producere el i seks år mere, har et politisk flertal i folketinget besluttet.

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti har besluttet, at Tangeværket ved Ans indtilvidere får seks år til producere elektricitet, skriver Jyllandsposten.

Det er formanden for folketingets miljø- og planlægningsudvalg Christian Wedell-Neergaard, der overrfor avisen bekræfter, at de tre partier, som udgør et flertal, står bag en ændring af den såkaldte Tangelov.

Tange Sø er kunstig og blev skabt, da en dæmning blev bygget for 90 år siden. Søen skaffer vand til vandkraftværket, men lystfiskere og Danmarks Naturfredningsforening kritiserer, at dæmningen forhindrer laks og havørred i at vandre frit til deres gydepladser.

Derfor ønsker de søen tømt for vand og åen ført tilbage til sit gamle løb.

Christian Wedel-Neergaard siger, at politikerne nu har tre år til at få klarhed over, hvad EUs vandrammedirektiv betyder for Gudenåen og dermed Tangeværket og så træffe en beslutning:

- Bliver resultatet en lukning har vi allerede nu lagt fast, at de derefter får tre år til afvikling, siger Christian Wedell-Nedergaard.

Tangeværket har tidligere ønsket, at politikerne gav værket lov at producere el i 25 år mere for skabe ro om driften.