Sygdomme udredt inden 30 dage: Stor forskel mellem regioner

Der er stor forskel fra region til region, når det handler om at udrede patienter til tiden i sundhedsvæsnet

I tre ud af de fem regioner er det gået tilbage med at overholde udredningsretten. I Region Midtjylland var andelen 84 procent - en tilbagegang i forhold til 2017. Foto: Kristian Brasen

Som patient i det danske sundhedsvæsen har man krav på at blive undersøgt og udredt for sin sygdom, inden der er gået 30 dage. 

Men der kan være stor forskel på, om udredningsretten overholdes, afhængigt af hvilken region patienten bor i.

Det viser en ny rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet, der gør status over de nationale sundhedsmål. Sundhedsministeren erkender, at der er plads til forbedring.

Læs også 800 år gammel mongol undersøges på sygehus

- Det er bedre at være patient i sundhedsvæsnet i dag, end det var for bare få år siden. Flere overlever kræft, færre dør af hjertesygdomme, ventetiden er faldet. Igen i år ser vi fremgang på flere parametre. Det er rigtigt godt. 

I tre ud af de fem regioner er det gået tilbage med at overholde udredningsretten siden sidste måling.

I Region Midtjylland var andelen 84 procent - en tilbagegang i forhold til 2017 - mens det var en fremgang til 79 procent i Region Syddanmark.

- Men vi skal stadig blive bedre. For det første skal man, som patient være sikker på, at man får den samme kvalitet, uanset om man bor i Ringkøbing eller Rødovre, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Læs også Her plejer forældre deres døde barn og sorgen

Sikre behandling hurtigst muligt

Udredningsretten på 30 dage skal sikre, at behandlingen kan sættes i gang så hurtigt som muligt. Men den overholdes langt fra altid. På landsplan gælder det 78 procent af sygdomsforløbene. 

Det dækker over, at 94 procent af forløbene i Nordjylland udredes til tiden, mens det kun sker for 61 procent af forløbene i Hovedstaden og 76 procent i Region Sjælland.

At det netop er de to regioner, der lander i bunden, kan skyldes problemer med it-systemet Sundhedsplatformen, lyder det i rapporten. 

FAKTA: Sundhedsvæsnet skal leve op til mål om forbedring

Der er otte overordnede mål med en række indikatorer - i alt 33 punkter. 

Status i 2018 er, at der er positiv udvikling på 18 målepunkter, negativ udvikling på ni og uændret på seks. 

Her er udvalgte mål og resultater opgjort på landsplan:

* Bedre sammenhængende patientforløb: Det er gået tilbage med akutte genindlæggelser af patienter. Til gengæld er det gået frem med ventetid på genoptræning.

* Styrket indsats over for kronikere og ældre patienter: Der er blevet mere overbelægning på de medicinske afdelinger på sygehusene. Til gengæld er akutte indlæggelser af kol- og diabetes-2-patienter gået tilbage.

* Forbedret overlevelse og patientsikkerhed: Flere kræftpatienter er i live efter fem år og færre dør af en hjertesygdom. Til gengæld pådrager flere sig en infektion på sygehuset.

* Behandling af høj kvalitet: Opfyldelse af kvalitetsmål går tilbage. Til gengæld bæltefikseres færre i psykiatrien.

* Hurtig udredning og behandling: Ventetiden til planlagte operationer er faldet. Til gengæld stiger andelen af udredningsforløb, hvor garantien på 30 dage overskrides.

Kilde: Sundhedsministeriet

Sundhedsplatformen blev implementeret i maj 2016 i Region Hovedstaden og november 2017 i Region Sjælland.

Også for de psykiatriske patienter gælder udredningsretten. Den blev overholdt i 94 procent af alle forløb for voksne på landsplan. Tallet dækker over 97 procent i Syddanmark mod 87 procent på Sjælland.

Samlet set viser rapporten en positiv udvikling på 18 målepunkter. På ni punkter er det gået tilbage, mens seks punkter er uændrede i forhold til status i 2017.