Svag optimisme hos østjyske ledere

Lederne i det østjyske erhvervsliv er forsigtige optmismer på virksomhedernes vegne, når de skal forudsige væksten i 2010.

Erhvervslivet kommer ikke ud af finanskrisen i 2010, men pilen peger svagt opad, hvis man skal tro de østjyske ledere.
Det viser en ny undersøgelse blandt 941 erhvevsledere i Århus, Skanderborg, Odder, Favrskov, Randers, Samsø, Syddjurs og Norddjurs kommuner foretaget af Ledernes Hovedorganisation.

40 procent af de privatansatte ledere i Østjylland vurderer, at omsætningen vil stige, mens 27 procent forventer en uændret omsætning og 33 tror, den falder.

44 procent forventer stigende overskud på bundlinjen i det første halve år af 2010, mens 30 procent angiver, at overskuddet vil være omtrent uændret. 26 procent tror, overskuddet falder.

På beskæftigelsesområdet venter 73 procent, af de adspurgte ledere i Østjylland, at antallet af ledere vil være omtrent uændret, mens 23 procent tror, det bliver nødvendigt at afskedige ledere. Når det gælder antallet af funktionærer, faglærte og ufaglærte tror tre ud af fem, at beskæftigelsen vil være uændret det kommende halve år.

- Tallene viser optimisme blandt lederne i Østjylland. Måske endda i en lidt urealistisk grad, for jeg mener ikke, det vi ser i øjeblikket er tegn på reel vækst. De stigninger, vi oplever, sker nemlig på baggrund af afskedigelser, og at man er ved at have tømt lagrene, fordi man ikke har købt nyt ind. Vi vil derfor fortsat se betalingsstandsninger og afskedigelser i det næste halvår, mener afdelingsformanden for Ledernes Hovedorganisation i Kronjylland, Ejner Vibæk Larsen.