Svært at sikre havn mod terror

Århus Havns beliggenhed klos op ad befærdet vej gør den svær at terrorsikre.

Cirka 60 danske havne vil i forskelligt omfang blive berørt af de skærpede krav til havnenes værn mod terror, som skal være på plads senest 1. juli 2004. Men for Århus Havn bliver det svært at sikre havnen effektivt, for dens beliggenhed gør arbejdet vanskeligt.

Sekretariatschef Christoffer Susé fra foreningen Danske Havnevirksomheder mener, at placeringen klos op ad en befærdet vej og meget tæt på midtbyen gør det vanskeligt at kontrollere, hvem der færdes på havneområdet.

Christoffer Susé anslår, at det koster mange hundrede millioner kroner at sikre de danske havne, og han er utilfreds med, at havnene selv skal betale prisen. Efter hans mening er terrorsikring et samfundsanliggende.