Studieophold skuffer udlændinge

Udenlandske studerende i Århus føler sig dårligt behandlet på de offentlige kontorer.

En spørgeskemaundersøgelse, som Studenterrådet ved Aarhus Universitet har udført blandt universitetets såkaldte Erasmus Mundus-studerende, viser, at integrationsmyndighedernes behandling af udenlandske studerende ofte skræmmer mere end den lokker. Det skriver Politiken.

Ud af de 23 udenlandske studerende under ordningen, som primært henvender sig til studerende uden for EU, havde 40 procent således en negativ oplevelse af de offentlige kontorer, som blandt andet skulle sørge for at skaffe dem CPR-numre.

Flere af de studerende havde også oplevet meget langtrukne sagsbehandlinger i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelser, og sidst, men ikke mindst, løb fire studerende, som gerne ville have deres ægtefæller med til landet, ind i en mur hos Udlændingeservice.