Stubbe Sø kan ånde bedre

Stubbe Sø har fået et bedre miljø, efter at amtet har fjernet 120 tons fisk.

Stubbe Sø på Djursland har fået det bedre, efter at Århus Amt og Ebeltoft Kommune sammen har indfanget og fjernet 120 tons fisk. Det er fortrinsvis fiskearterne skalle og brasen, der er gået i biologernes net, og det er ifølge Århus Amt en velkendt metode at genoprette søer på.

I forhold til til for to år siden, hvor projektet gik i gang, er der nu kun halvt så mange alger i Stubbe Sø, og det betyder, at en række nye plantearter er kommet til. Desuden er søens vand blevet klarere, og det er nu muligt at se en meter længere ned i vandet.

Stubbe Sø er fredet og har status som såkaldt EU-habitatområde.